Cevaplar

2012-11-04T13:34:04+02:00

katı sıvı gaz .............................

1 5 1
2012-11-04T13:34:46+02:00

MADDENİN HALLERİ(Konu Anlatım Ve Deney)

Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunurİstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir 

Maddenin katı hâli, belirli bir şekle ve hacme sahiptir Katı maddeyi oluşturan atom ve moleküller birbirine çok yakındırAralarındaki boşluklar çok azdır Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır 
Maddenin sıvı hâli, belirli bir şekle sahip değildir Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır Sıvı hâlde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır

Maddenin gaz hâli, atom veya molekülleri arasında boşlukların çok olduğu durumdur Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir Gazların belirli bir şekil ve hacimleri yoktur Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar 


--------------------------------------------------------------------------------

Plazma (Maddenin 4hali) 


Plazma
Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edersek, atomların dış kabuklarındaki elektronlar atomdan ayrılmaya başlarBu durumda madde, artı ve eksi yüklü parçacıklardan oluşan yüksek enerjili bir gaz haline gelir Artı ve eksi yükler, birbirlerini çekmelerine rağmen, birleşerek nötr bir atom oluşturamazlar çünkü parçacıkların kinetik enerjileri, aralarındaki elektrostatik bağ enerjisinden fazladır Güneş ve diğer yıldızlar (nötron yıldızları hariç) tamamen plazma halindedir Plazma haline uzay boşluğunda da bolca rastlanır Uzaydaki plazma çok daha soğuk olmasına rağmen, çok seyreltik olduğu için birleşerek nötr atomlar oluşturma ihtimali düşüktür Gazlardan örnekler;hava,doğal gaz,likit gaz,sera gazları vbgibidirBir madde farklı sıcaklık ve basınç şartlarında üç hâlde de bulunabilir Örneğin, saf su, H2O ile formüle edilir Katı hâlde buz, sıvı hâlde su ve gaz hâlinde su buharı şeklinde bulunur

0