Cevaplar

2012-11-04T14:11:43+02:00

İZMİR'İN iŞGALİ

I. Dünya Savaşı sonrasında Paris'te toplanan uluslararası barış konferansının kararıyla İzmir kentinin 15 Mayıs 1919'da Yunanistan tarafından işgali. 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun kente girmesiyle sona ermiştir.

İzmir kenti ile birlikte Ayvalık, iki kent arasındaki sahil şeridi, Çeşme yarımadası ve Belkahve'ye kadar İzmir'in hinterlandı da işgal edilmiştir. 1920 Nisan'ından sonra Yunan ordusu İzmir'den harekete geçerek, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'a kadar Batı Anadolu'nun büyük bir bölümünü de işgal altına almıştır.

İşgal Kararı

İzmir'in işgali düşüncesi 1919'un Şubat ortalarında Yunanistan başbakanı Venizelos'un önerisiyle, İngiltere başbakanı Lloyd George tarafından ortaya atıldı. ABD başkanı Wilson bu öneriye önce kesinlikle karşı çıktı, ancak 25 Mart dolayında daha esnek bir tavrı benimsedi. 7 Mayısta İngiltere, ABD ve Fransa, Yunan donanmasının İzmir'e gönderilmesinde hemfikir oldular. Karar 15 Mayısta uygulandı.

İşgalin statüsü

Yunan işgali, Türk barış antlaşmasının imzalanmasına kadar sürecek bir güvenlik tedbiri olarak sunulmuştur. (I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre, barış imzalanıncaya kadar müttefik devletlere gerekli gördükleri limanları ve stratejik noktaları işgal etme yetkisi verilmişti.) İzmir Yunanistan'a ilhak edilmemiş, Yunan askeri kontrolü altında bir Türk vali tarafından yönetilmiştir.

10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması uyarınca İzmir ve Ayvalık beş yıl süreyle Yunan işgali altında Osmanlı egemenliğinde kalacak, bu sürenin sonunda hangi devlete katılacaklarına ilişkin plebisit (halkoylaması) yapılacaktı.

Türk ve dünya kamuoyu işgali, Türk ulusuna yönelik bir hakaret ve nihai Yunan ilhakına yönelik bir adım olarak değerlendirmiştir.

İşgale yönelik eleştiriler

İzmir'in Yunanlılarca işgali fikri Batı dünyasında birçok siyasetçi ve asker tarafından şiddetle eleştirildi. Barış Konferansındaki ABD delegasyonunun resmi raporuna göre,
“ ...ekonomik açıdan bakıldığında Küçük Asya'nın batısındaki kıyı şehirlerinin İç Anadolu'dan ayrılması insafsızca bir darbe olacak ve Türk İmparatorluğu kendisini denize bağlayan doğal çıkışlardan kopacaktır. ”

Winston Churchill sonradan İzmir'in işgalini şöyle değerlendirmiştir:
“ "Wilson, Lloyd George, Clemenceau ve Venizelos gibi aklını, ihtiyatını ve tecrübesini yaşam karşısında sınamış seçkin devlet adamlarının Paris'te nasıl olup da böylesine acele ve ölümcül bir adım atabildiklerini halen anlayabilmiş değilim. ”
İzmir'i işgal eden Yunan askerleri.

İşgalin gerekçeleri

İşgalin en büyük gerekçesi hazırlanan sahte raporlarla bölgedeki Rum sayısının Türk sayısından fazla olduğudur ve bu bölgenin Yunanlara verilmesinin kararlaştırılmasıdır. ABD başkanı Wilson buna önce karşı çıksada sonradan daha yumuşak bir tavır göstermiştir.

Kaynak:tr.wikipedia.org
3 3 3
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T14:16:52+02:00

İzmir'in İşgali (15 mayıs 1919)

--İzmir ne zaman kim tarafından işgal edilmiştir?
15 Mayıs 1919'da İngiliz ve Fransız donanmasının koruması altında yunan ordusu İzmir'e asker çıkararak işgale başlamıştır.


--Yunanistan işgali haklı göstermek, güçlendirmek için hangi yöntemi uygulamıştır?
1-Bölgedeki rumların, Türkler den daha kalabalık olduğunu iddia etmiştir.
2-rumların Türkler tarafından katledilmek üzere olduğunu söyleyerek hıristiyan dünyasının da desteğini sağlamaya çalışmıştır.


--İzmir'i işgal etmek yunanlılar için neden önemlidir?
İzmir'in işgali yunanistan için büyük bir önem taşıyordu; “megalo idea” yani, büyük yunanistan ideali artık gerçekleşmekteydi. Batı Anadolu'yu kapsayan bizans imparatorluğu yeniden kurulabilecekti.


--İzmir'de yunanlılara karşı direniş nasıl başlamıştır?
yunan ordusuna karşı ilk kurşun İzmir'de gazeteci Hasan Tahsin tarafından sıkılmıştır. kısa bir süre içinde yunan işgaline karşı silahlı direniş grupları oluşmuştur.


--İzmir'in işgali'nin kurtuluş savaşı'ndaki önemi?
1— yunan ordusunun katliamlarına karşı, kuvay-ı milli- ye birlikleri kuruldu. düzenli ordu kurulana kadar, silahlı direnişi bu birlikler gerçekleştirdi.
2— Reddi-i İlhak Cemiyeti, Batı Anadolu'daki direnişi yönetmeye başladı. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'ni toplayarak “batı cephesi”ni kurdu.
3— Anadolu'nun değişik yerlerinde İzmir'in işgalini protesto etmek amacıyla mitingler düzenlendi. böylece İzmir'in işgali, ulusal bilincin canlanmasında etkili oldu.


--Amiral Bristol Raporu nedir?
İzmir'in işgaline tepkiler nedeniyle itilaf devletleri bölgedeki işgali yerinde izlemek üzere bir heyet oluşturdu. bu heyetin hazırladığı rapor, “Amiral Bristol Raporu” olarak milli mücadele'deki yerini aldı.


--Amiral Bristol Raporu'nda yer alan konular nelerdir?
— yunanlılar Paris Barış Konferansı'nda itilaf devletlerini yanlış bilgilendirmiştir.
— İzmir bölgesinde rumların çoğunlukta olduğu iddiası yalandır. bölgede Türkler çoğunluktadır.
— Bölgedeki hıristiyanların katledildiği şeklindeki yunan iddiaları asılsızdır.
— Batı Anadolu'da yunan ordusu katliamlar yapmıştır.
— yunan ordusu derhal geri çekilmeli ve yerine itilaf kuvvetleri gönderilmelidir
0