Cevaplar

2013-09-21T18:01:59+03:00
Albert Einstein (14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955), Yahudi asıllı Alman teorik fizikçidir.
Albert Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Sadece matematik hesaplamalar ve denklemler ile oluşturduğu kuramları sonradan deneysel olarak defalarca doğrulanmıştır. E = mc2 denklemi ile formüle ettiği kütle-enerji eşdeğerliği yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmiş ve nükleer teknolojinin önünü açmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır. Ömrünün büyük bir kısmını bütün kuramları birleştiren bir birleşik alan kuramı yaratmaya çalışarak geçirmiş ama bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle belirsizlik ilkesine oldukça şüpheci yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar ileride geniş kabul görmüştür.

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (12 Ağustos 1887 – 4 Ocak 1961), Avusturyalı fizikçidir.
Kuantum mekaniğine olan katkılarıyla, özellikle de 1933'te kendisine Nobel Ödülü kazandıran Schrödinger Denklemi'yle tanınır. Schrödinger'in Kedisi diye bilinen düşünce deneyini önermiştir.

Isaac Newton, (Gregoryen takvimi için: d. 4 Ocak 1643 – ö. 31 Mart 1727)(Jülyen takvimi için: 25 Aralık 1642-20 Mart 1726), İngiliz fizikçi, matematikçi, astronomdur.
1687’de yayınlanan kitabı Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, klasik mekaniğin temelini yaratmıştır ve tarihte en önemli bilimsel kitaplardan biridir. Bu çalışmasında Newton evrensel kütle çekimini ve hareketin üç kanununu ortaya koymuş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bu bakış açısı bilim dünyasına egemen olmuştur. Newton dünyadaki nesnelerin hareketleri ile gökyüzündeki nesnelerin aynı doğal yasalar ile yönetildiklerini kendi kütle çekim kanunu ile Kepler’in gezegen hareketleri kanunu arasındaki tutarlılıklar ile göstermiştir. Newton ilk yansıtmalı teleskobu geliştirmiş, beyaz ışığın bir prizmaya tutulduğunda farklı renklerden bir tayf yaratması gözlemi sonucu bir renk kuramı oluşturmuştur.

James Maxwell(1831-1879)İskoç matematikçi ve fizikçidir.
Elektrik ve Manyetizmayı birleştirerek,klasik mekanikteki Newton kanunlarının benzeri rolü oynayan Maxwell denklemlerini oluşturdu. Elektromanyetik dalgaların varlığını öngördü.Kendi adıyla anılan denklemleriyle ışıgın elektromanyetik dalga olduğunu gösterdi.

Joseph Thomson(1856-1940)İngiliz fizikçidir.
Katot ışın tübüyle elektronu buldu.Elektronun kütlesini ve yükünü hesaplayarak kendi adını taşıyan atom modelini oluşturdu.

Max Planck(1858-1947)Alman fizikçidir.
Siyah cisim ışımasını açıkladı.Siyah cismi açıklarken ışığın maddeyle etkileşmesinin sürekli değil de kuantumlu olduğunu gösterdi.Kuantum fiziğinin isim babasıdır. 1918 yılında Nobel ödülü aldı.

Louis de Broglie(1892-1987)Fransız fizikçi.
Maddenin dalga ve tanecik olmak üzere iki karakterli yapıda olduğunu gösterdi.1929 yılında Nobel ödülü aldı

Werner Heisenberg(1901-1976).
Kuantum fiziğinin temelinde olan belirsizlik düşüncesini geliştirdi ve kuantum fiziğinin operatör formalizmini yaptı.

Richard Feynmann(1918-1988)Kuantum elektrodinamiğini ve kuantum mekaniğinde,"yörünge integralleri" formalizmini geliştirdi. 
2 5 2