Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T14:54:14+02:00
Cevap: İstanbulda Milli Mücadele Yıllarında Yaşanmış Gerçek Bir Olay 

I İnönü Savaşı sırasında Kızılay İstanbul’da yaşayan Türk halkını Milli Mücadele kuvvetlerine yardım yapmaya çağırır ve bu duyuru Yakup Kadri’nin çıkardığı İkdam Gazetesi’nde yayınlanır Yardımlar Kızılay’a veya gazetelerin bürolarına yapılacaktır İleri Gazetesi’nin bürosunda şöyle bir olay yaşanır: Sabah İstanbullular Kızılay’ın çağrısına uyarak para yardımı yapmak üzere gazetelerde sıraya girdi İleri Gazetesi’nin dar idarehanesine sığmayanların büyük kısmı dışarıda kalmıştı Kaldırımın sonunda bir işgal devriyesi göründü düzenli adımlarla yaklaşmaya başladı İşgal askerlerine her zaman kenara çekilerek yol veren İstanbullular bu sefer kıllarını bile kıpırdatmadılar Devriye kolu kalabalığın arasından geçmeyi göze alamadı yola inerek geçip gitti İçeride daha afyonu patlamamış olan huysuz idare memuru bir deftere söylene söylene bağış yapanın adını ve bağış miktarını yazıyordu
Kahveci Ali 100 kuruş
Eskici Yusuf 50 kuruş
Hallaç Asım 75 kuruş
Bakkal Ahmet 100 kuruş
Terlikçi Adem 200 kuruş
Sırada cılız küçük bir oğlan vardı; bir önceki bağışçının çocuğu sanan memur öfkeyle yürüyüp yol vermesi için işaret etti Ama çocuk yürümedi; büyük bir ciddiyetle bütün servetini çıplak masanın üzerine bıraktı Hasan 5 kuruş Suratsız idare memurunun birden bire gözleri doldu ağladığını göstermemek için yüzünü kocaman mendilinin arkasına saklayarak gürültüyle burnunu sildi Milli mücadelede yaşanmış gerçek bir olay

I İnönü Savaşı sırasında Kızılay İstanbul’da yaşayan Türk halkını Milli Mücadele kuvvetlerine yardım yapmaya çağırır ve bu duyuru Yakup Kadri’nin çıkardığı İkdam Gazetesi’nde yayınlanır Yardımlar Kızılay’a veya gazetelerin bürolarına yapılacaktır İleri Gazetesi’nin bürosunda şöyle bir olay yaşanır: Sabah İstanbullular Kızılay’ın çağrısına uyarak para yardımı yapmak üzere gazetelerde sıraya girdi İleri Gazetesi’nin dar idarehanesine sığmayanların büyük kısmı dışarıda kalmıştı Kaldırımın sonunda bir işgal devriyesi göründü düzenli adımlarla yaklaşmaya başladı İşgal askerlerine her zaman kenara çekilerek yol veren İstanbullular bu sefer kıllarını bile kıpırdatmadılar Devriye kolu kalabalığın arasından geçmeyi göze alamadı yola inerek geçip gitti İçeride daha afyonu patlamamış olan huysuz idare memuru bir deftere söylene söylene bağış yapanın adını ve bağış miktarını yazıyordu

Kahveci Ali 100 kuruş

Eskici Yusuf 50 kuruş

Hallaç Asım 75 kuruş

Bakkal Ahmet 100 kuruş

Terlikçi Adem 200 kuruş

Sırada cılız küçük bir oğlan vardı; bir önceki bağışçının çocuğu sanan memur öfkeyle yürüyüp yol vermesi için işaret etti Ama çocuk yürümedi; büyük bir ciddiyetle bütün servetini çıplak masanın üzerine bıraktı Hasan 5 kuruş Suratsız idare memurunun birden bire gözleri doldu ağladığını göstermemek için yüzünü kocaman mendilinin arkasına saklayarak gürültüyle burnunu sildi0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T14:54:19+02:00

Milli mücadele dönemi,15 mayıs 1919 da Yunanlıların İzmir’i fiilen işgaliyle başlar ve 3 yıl devam eder 30 Ağustos 1922de kazınılan zaferle İstiklal savaşı sona erer.bu savaşı askerlerimiz cephelerde yaparken şair ve yazarlarımız da eserleriyle varolma mücadelemize katkıda bulunurlar.Bu dönemde bir edebiyat oluşur.

Milli Mücadele döneminde, ‘milletçe girişilen varolma mücadelesi’ ni konu alan edebiyat eserlerine Milli Mücadele Edebiyatı denmektedir. Bu edebi ürünlerde, yaşanılan olayların yankıları, şair ve yazarların duyarlılığındaki yansıması anlatılmış, özgürlük, bağımsızlık, kahramanlık vatan ve milletseverlik gibi temalar işlenmiştir.Milli mücadele Edebiyatı içerisinde yer alan ürünlerin sahipleri, daha çok Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ya da

Milli Edebiyat akımı içerisinde yer almış olan şair ve yazarlardır. Burada ölçü , eserlerinde Milli Mücadeleyi anlatmış olmalarıdır. Kısacası bu bir İstiklal Savaşı edebiyatıdır.

Bu edebiyatın genel özellikleri şunlardır:

1.Dil, oldukça sade ve vezin, hece veznidir.

2.Milli duygular, tarihi kahramanlıklar, vatan ve millet sevgisi gibi konular işlenmiştir.

3.Bu dönem şair ve yazarları, eserleriyle halka heyecan ve cesaret vermişlerdir.

4.Bu dönemde şiir, hikaye, roman, tiyatro, deneme ve makale türlerinde eserler verilmiştir.

5.Milli Mücadele döneminde yazılmış tek roman, Halide Edip’in Ateşten Gömlek (1922) romanıdır.milli Mücadeleyi konu alan diğer romanlar, daha sonraki dönemlerde yazılmıştır.

6.Milli Mücadeleyi hikayeleştiren Halide Edip ve Yakup Kadri, hikayelerinde cepheyi ve cephe gerisini anlatmışlardır.bu hikayelerde Milli Mücadele döneminde yaşanan bütün acılar , sıkıntılar, kahramanlıklar, fedakarlıklar gerçekçi bir şekilde yer almaktadır.

Milli Mücadele döneminde eser veren şair ve yazarlar ise şunlardır:

Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Süleyman Nazif, Halide Edip Adıvar, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Hamdullah Suphi Tanrıöyer, Yakup kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Ruşen Eşref Ünaydın, Yusuf Ziya Ortaç, Halide Nusret Zorlutuna, Faruk Nafız Çamlıbel, İsmail Habib Sevük, Süleyman Nazif

0