Cevaplar

2012-11-04T14:54:20+02:00

atom parçaları yada moleküller

1 5 1
2012-11-04T14:55:21+02:00

Hücrenin Temel Yapı Taşları ve Kimyasal Bileşimi
Bir hücre içindeki bileşiklerin % 99’undan fazlası başlıca altı elementten meydana gelmiştir.
Bu elementler karbon (C), hidrojen (H), nitrojen (N), oksijen (O), fosfor (P) ve kükürt (S)’dür.
Karbon ile diğer elementler arasında kurulan kovalent bağlar sonucunda çok sayıda bileşik
meydana gelebilir. Nitekim hücre içerisinde molekül ağırlıkları 100-1000 arasında değişen
yaklaşık 1000 çeşit molekül bulunur. Bu moleküller stoplazmada çözünmüş olarak yer alırlar.
Çeşit olarak çok sayıda olmakla beraber hücrenin kimyasal yapısında yer alan bu organik
molekülleri dört ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar: karbonhidratlar, yağlar,
aminoasitler (proteinler) ve nükleotidlerdir. Bu dört gurup organik bileşiğe hücre ağırlığının
% 70-80 kadarını kapsayan su ve dış ortamdan alınan elektrolitler de eklenince hücrenin
kimyasal yapısı ortaya çıkar.

1 5 1