Cevaplar

2012-11-04T14:59:15+02:00

Hücrenin temel kısımları (Konu Anlatımı)

Hücrenin temel kısımları : Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Çekirdek içerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların vardır.

 

 

  Bilinen en küçük hücre, bakteridir. En büyük hücreye deve kuşu yumurtasının sarısı, en uzun hücreye de yaklaşık 1 m uzunluğunda olan sinir hücreleri örnek olarak verilebilir.  Bazı ilkel hücrelerde ise çekirdek yoktur, kalıtsal özellikleri taşıyan yapıların sitoplazmada dağınık olarak bu ilkel canlılarda bulunur. Hücre organellerinden  mitokondri, kloroplast ve kofulun sadece görevlerini bilmeniz yeterlidir.

 

Ek Bilgi :

 

Hücreler gelişmişlik düzeyine göre ikiye ayrılır: 
1-Prokaryot Hücreler: Bu hücrelerin zarlı organelleri ve belirgin bir zarla çevrili çekirdeği yoktur. Yalnızca hücre zarı, sitoplazma ve zarsız organel olan ribozom taşırlar. Kalıtım maddeleri (DNA) sitoplazmada bulunur. Örneğin bakteri, mavi- yeşil alg prokaryot hücrelidir.
2- Ökaryot Hücreler: Bu tip hücrelerin zarla çevrili çekirdeği, zarla çevrili organelleri, hücre zarı ve sitoplazması vardır. Örneğin protistler, mantarlar, hayvanlar, bitkiler ökaryot hücrelidir. 
Ökaryot bir hücre dıştan içe doğru üç kısımdan oluşur:
I- Hücre zarı II- Sitoplazma III- Çekirdek

2 3 2
2012-11-04T14:59:20+02:00
HÜCRE ZARI 

Hücreyi çepe çevre sararak şekil kazandırır
Hücre sitoplazmasının dağılmasını önler
Canlı,esnek ve saydamdır
Protein ve yağ moleküllerinden meydana gelmiştir
Hem hayvan hemde bitki hücresinde bulunur
Seçici geçirgendirKendisine gerekli olan maddelerin (besin,oksijen) girişine atık maddelerin (karbon dioksit vb) çıkısına izin verir

SİTOPLAZMA 

Sitoplazma;
Canlı,
Renksiz,
Yarı saydam,
Yarı geçirgen,
Kolloit (suda çözülmeyen zarlardan geçemeyen) bir sıvıdır
Çekirdek ile hücre zarı arasını doldurur
Hücre çoğalması (üremesi) dışındaki bütün canlılık olayları sitoplazmada gerceklesir
Sitoplazmanın ağırlığının %80-%95 ini su oluşturur
Suyun;
Çözücü,
Taşıyıcı,
Kimyasal olayları hızlandırıcı etkisi vardır

ÇEKİRDEK

Genel olarak her hücrede bir çekirdek bulunurBirden fazla çekirdeği olan hücreler olduğu gibi çekirdeği olmayan hücrelerde vardır (insan kanındaki alyuvarlar,bakteriler,ve mavi algler)

Hücre çekirdeği:
Hücrenin kalıtsal materyalini taşır
Hücredeki yaşamsal olayların yönetim merkezidir
Hücre bölünmesini yönetir
Çekirdeği çıkartılan hücreler bir süre sonra ölür  
1 5 1