Cevaplar

2013-09-21T23:50:56+03:00
Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet "keyfi" değildir.
0
En İyi Cevap!
2013-09-21T23:51:48+03:00
Hukukun Üstünlüğü Derneği örnek bir hukuk toplumuna ulaşmak için yapılan çalışmalara katkıda bulunmak üzere 29 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Dernek, başta hukuk fakültelerinden mezun olanlar olmak üzere hukuk ve insan hakları alanında çalışan herkese açık olup, temel hak ve hürriyetlerin sağlanmasına çalışan ve hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen tüm şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini hedeflemektedir.
1 5 1