Cevaplar

2012-11-04T16:12:21+02:00

....................................................................................

0
En İyi Cevap!
2012-11-04T16:12:30+02:00
Tarih içinde Türk toplumunun farklı coğraf­yalarda karşılaştıkları farklı kültürler ve uygarlıklar, Türk edebiyatını ve Türk düşünce dünyasını de­rinden etkilemiştir. Göçebe bir yaşam süren Türk­ler, İslamiyet öncesi dönemde büyük ölçüde yazı­lı eserler verememişlerdir. Türklerin İslamiyet'i be­nimsemeleri farklı kültürlerle tanışmalarını sağla­mış, bu durum edebiyatımıza renk katmıştır. Türk edebiyatı tarihi bu kültürel değişikliklere göre bi­çimlenmiş buna göre incelenmiştir. Türk edebiyatını, etkisinde kaldığımız kültür ve uygarlıklar açısından üç ana dönemde değer­lendirebiliriz. İSLAM UYGARLIĞI ÖNCESİ TÜRK EDB. a) Sözlü Edebiyat b) Yazılı Edebiyat İSLAM KÜLTÜRÜ ETKİSİNDEKİ TÜRK EDB. a) Halk Edebiyatı b) Divan Edebiyatı BATI KÜLTÜRÜ ETKİSİNDEKİ TÜRK EDB. a) Tanzimat Edebiyatı b) Servet-i Fünun Edebiyatı c) Fecr-i Ati Edebiyatı d) Milli Edebiyat e) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı f) 1940 Sonrası Edebiyatı
1 5 1