Cevaplar

2012-11-04T16:24:58+02:00
İngilizce Ders Notları: Should / Shouldn't   Should : -meli ,-malı ,...iyi olur anlamında tavsiye için kullanılır
Should: gerekir. “tavsiye öneri” anlamında kullanılır

*Should öğüt ya da tavsiye bildirmektedir. Bir kişiye öğütte bulunurken kullanılmaktadır. 

Yapılmasının iyi olmayacağını söyleyebilmek için ise "should"'un olumsuz hali "shouldn't" ı kullanmaktayız.

Olumlu Cümle (+)
I should work hard 
You should learn well


Olumsuz Cümle (-)
You shouldn’t tell 
We shouldn’t go 

Soru Cümlesi (?+)
Should Özne + Fiil + Nesne
Should I study harder ? 
Should You explain better ? 
Should We come together ? 

Wh - Soruları
• What should you do?
should tell him everything.
• Where should you go for the application?
should go to Ankara for the application.
• Whom should you phone?
should phone Mr. Smith.
• Who should work at Night Shift today?
Mr. Green should work.
• How should he come here?
He should come fast.

1 1 1
2012-11-04T16:25:48+02:00

should shouldn't önerilerde tavsiyelerde kullanılır yapmalı ve yapmamalısın gibi 
fiilin v1 kullanılır

You should listen to your teacher: Öğretmeni dinlemelisin 

You shouldn't shout your mom : Annene bağırmamalısın 
vs 

0