Cevaplar

2012-11-04T17:09:20+02:00


Çevre tanım itibariyle bütün canlıların yaşamları boyunca sürekli bir etkileşimde bulundukları fiziki,biyolojik,sosyal ve kültürel ortamdırBiraz daha farklı tanımlamak istersek çevre bütün canlıların hayatlarını sağlıklı bir şekilde idame ettirebilecekleri sınırlardır

Bu sınırlar içinde en önemlilerinden biri şüphesiz fiziki çevredirYazımda bahsedeceğim çevre ve bizim genel olarak kasteddiğimiz çevre fiziki çevredirBu çevreyi oluşturan doğal dengeler,canlılar arası dengeler çok önemlidirHatta canlılığın devamı için şarttırMesela ozon tabakasının delinmesi mesela ki bu bütün dünyada en çok tartışılan konu küresel ısınmaKüresel ısınma doğada meydana gelen ama temelinde doğal olmayan insanlığın ihmallerinden doğan bir doğal felakettirBizim duyarsızlığımız ve ihmalimiz yüzünden bir çok canlı nesli tükenmekte iklim dengeleri bozulmaktadırVe bunun sonuçlarından etkilenecek olanlar insanlar ve diğer canlılardırYaşama hakkımızı kısıtlıyoruzPeki içinde yaşadığımız çevre ile ilgili neler yapılabilirBununla ilgili bir çok sosyal faaliyetler hali hazırda yapılmakta ama yeterli değil nasıl hesapsızca harcamışsak aynı hızda birşeyler koymaya çalışmalıyız yerineOkullarda geelde ağaç ekme kampanyaları var bunlar çok yaygınlaşmalı betonlaşma yerine yeşillenme çağrısına herkes uymalıBunun için kendimiz bilinçlenmeli ve küçükleride aynı hassasiyetle bilinçlendirmeliyizYoksa geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşı karşıya kalma ihtimalimiz hiç de uzak değil

Bizim hayatımızın sağlıklı devamını tehdit edebilecek etkenlerin başında çevre gelmektedirVe ne ironiktir ki çevremiz bizim tehdidimiz altındadırBütün bu tehdit ortamını ortadan kaldırmak için yapmamız gereken çevreyi bize uydumaya çalışmaktansa ki bu imkansız biz çevreye doğaya ve bunların içine aldıkları dengeye tabi olmamız uymamız gerekirHerkes çevre için küçük bir adım attığında çok büyük adımlar atılmış olacak yaptığımız yıkımları telafi etme imkanımız doğacaktır 


0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T17:09:32+02:00

Çevre Kompozisyon
İnsanlar yaşadıkları çevreden sorumludurlar. Temiz bir çevrede yaşamak insanların kendi elinde olan birşeydir. Bu konuda her birey kendi üzerine düşeni tam olarak yerine getirse mis gibi bir çevrede huzur içinde yaşarız.

Atalarımız çevre üzerine, temizlik üzerine pek çok güzel söz söylemişlerdir. Mesela "Aslan yatağından belli olur" evet sen bir birey olarak sana düşeni yapsan, yerlere çöp atmasan, tükürmesen, evinin önünü temiz tutsan bir mum olur etrafını aydınlatırsın. Herkes aynı şekilde yapsa bu mumlar tek tek çoğalsa ışıl ışıl bir dünya olur.

Arabalardan çıkan pis dumanlara, evlerin bacasından çıkan yakıt atıklarına gerekli hassasiyeti gösterip çözüm yollarını bulsak daha temiz bir toplumda yaşama imkanımız olur. Yere çöp atan çocuğunu uyaran anne ve babalar bilinçli bir gençlik yetiştirmiş çocuğuna çevre bilincini öğretmiş olur.

Toplumda yaşamanın kurallarından olan temizlik önce aile içinde aşılanmalıdır. Çocuğuna gerekli hassasiyeti verebiliyorsa bir aile çevre temizliği için bir mum yakmış sayılır.

Çevre
insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri, sağlıklı, düzenli bir ortamda bulunabilmeleri için bir çerçeve gibidir. Uygun fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin olmaması canlı hayatını tehdit eder. Dünyanın herhangi bir parçasında yaşayan hayvan türleri, bitkiler, ormanlar, su ve kara parçaları çevreyi oluşturan doğal unsurlardır. Bu parçalar bir düzen içindedir ve birbirine bağlıdır, birinin zarar
görmesi zincirleme olarak diğerlerine de zarar verir. Canlıları etkileyen tüm dış etkenleri kapsayan çevre, yine canlıların tehdidi altındadır. Çevre kirliliği başlıca günümüz dünya sorunlarındandır.
Gürültü, hava, toprak, su kirliliği ve başka birçok olumsuz etken canlı düzen ve dengesini sağlayan çevrenin kirlenmesine, bozulmasına neden olur. Çevrenin korunması ve çevre sorunlarının çözümünde insan önemli rol oynar. Hayatın devamlılığı, sağlıklı, yaşanabilir bir ortam için yakın çevreden uzak çevreye her adımda duyarlı olunmalı, alınacak küçük önlemler ile çevre korunmalıdır.

0