Cevaplar

2012-11-04T17:10:51+02:00

Bağlaçlar iki cümleciği birbirine bağlarlar. Dikkat edilmesi gereken nokta, bağlaçların iki kelimeyi veya bir kelimeyle bir cümleyi değil, iki cümleciği bağladığıdır. Konuşma ve yazı dilinde anlamlı ve akıcı cümlelerin kurulabilmesi için bağlaçların kullanılması çok önemlidir.

 

Bu derste bağlaçlar anlamları bakımından çeşitli kategorilerde anlatılmıştır.


 

► Coordinating Conjunction (Koordine Eden Bağlaçlar)

 

a) Iki cümlecik arasındaki bağlantıyı sağlar.


And (ve) : paralellik arzeder. .

But (ama, ancak, fakat) : zıtlık ifade eder. 

Or (veya, yahut, ya da) : alternatifteri gösterir.

Nor (ne de) : or’un olumsuzu olup iki alternatiften hiç biri anlamındadır.

So (bundan dolayı, böylece) : sonuca götüren bağlaçtır.

For (edat olarak,“için”) : bağlaç olarak iki cümlecik arasında “zira” anlamındadır. 

Yet (halbuki) 
.

b) Bu bağlaçların uygulanmasında önemli iki temel özellik vardır. .

1 : Coordinating Conjunction bağlaçları mutlaka iki cümlecik arasında bulunurlar.

2 : Coordinating Conjunction bağlaçlarından önce mutlaka bir virgül (,) vardır

 

c) And, So, But Bağlaçları

- So = bundan dolayı, bu nedenle, böylece gibi anlamlarıyla sonuç bildirir. But = Fakat, ama,ancak demektir ve zıtlık bildirir.

- It was snowing heavily so we cancelled the match.  (Çok kar yağıyordu, bu nedenle (bundan dolayı) maçı iptal ettik.)

- He ran as fast as he could but he couldn’t win the race. (Olabildiğince hızlı koştu ama yarışı kazanamadı)

 

0