Cevaplar

2012-11-04T17:14:09+02:00

Cumhuriyet Döneminde Yeni Tarih Anlayışının Ortaya Çıkmasında Atatürk’ün Büyük Rolü Olmuştur. Atatürk’ün Tarih’e Olan İlgisi Okul Yıllarına Dayanır. Çanakkele Cephesinde Üstlendiği Görevleri İçeren ” Arıburnu Muharabeleri Raporu ” Adlı Eserinin İlk Kelimesi ” Tarih”tir. O, Eserini Gelecek Kuşaklara Doğru Bilgi Aktarmak İçin Kaleme Aldığını Belirtmiştir.

 

Atatürk Yaptığı İnkilapları Halka Ve Meclistekilere Anlatmak İçin Sık Sık Tarihin Tanıklığına Başvurmuştur. Ve Bu Sayede Muhalifelerini İkna Etmiştir. Atatürk, Anadolu Ve Türk Tarihi İle İlgili Gerçeklerin Gün Işığına Çıkarılmasına Yardımcı Olmak Amacıyla Şu Sorulara Cevap Verilmesini İstemiştir ;
Türkiye’nin En Eski Yerli Halklari Kimlerdir?
Anadolu Uygarlıkları Nasil Ve Kimler Tarafindan Oluşturulmuştur?
Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Nedir?
Anadolu Uygarlıkları Nasıl Ve Kimler Tarafından Oluşturulmuştur?
Türklerin İslam Tarihinde Rolü Ne Olmuştur?

1. Türk Tarih Kongresinde Türk Tarihçileri Atatürk’ün Çizdiği Ana Hatlar Üzerinde Çalışmalar Yapmışlar Ve Kongrede Yukaridaki Sorulara Cevap Aramışlardır. Bu Çalışmalar Sonucunda Ortaya Türk Tarihin Tezi Çıkmıştır. Osmanlı Tarih Yazıcılığının Mirası Olan İslam Merkezli Tarih Yorumlarına Alternatif Olarak 1930′larda Ortaya Çıkan Bu Tez, Türklerin Dünya Uygarlıklarının Gelişmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Amaçlamıştır.

Atatürk’ün 1931′de Kurduğu Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin Amacı, Türk İslam Ve Dünya Tarihini İncelemek Ve Elde Edilen Sonuçları Her Türlü Yolla Yaymaktır. Kurum Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Anma Törenleri, Konferanslar, Seminerler, Kongreler Düzenlemekte, Kazılar Yapmakta; Türk ve Türkiye Tarihine Ait Kitaplar Yayımlamaktadir.

Sosyal Bilimler ; İnsanın Faaliyetlerini Ve Bu Faaliyetler Sonunda Ortaya Çıkan Sonuç Ve Eserleri Açıklamaya Çalışır. Öyleyse İnsan Ve İnfan Faaliyetlerini Değişik Yönleriyle Açıklamaya Çalışan Bilimlerin Birbiriyle İlişki İçinde Olması Zorunludur. Diğer Taraftarı Tarih, İlgi Alanı Geniş Bir Bilim Dalıdır. Buna Paralel Olarak Tarihe Temel Teşkil Eden Kaynaklar Da Çok Çeşitlidir. Bu Kaynakları Tarih Bilimi Açısından Doğrudan Doğruya İncelemek , Değerlendirmek Her Zaman Mümkün Değildir. Bu Nedenle Tarihçi, Bazı Belge, Bulgu Ve Bilgilerin Açıklamasında Diğer Bilim Dallarından Yararlanır.

Alakadar Yazılar:

Osmanlı Döneminde Tarih Yazıcılığı Osmanlı Devleti’nde Tarih Yazıcılığı, Devlet Politakasi Doğrultusunda Yöneticilerin Hayatları, Siyasi... Atatürkün Tarihle ilgili Sözleri Tarihe Büyük İlgi Duyan Mustafa Kemal Atatürk ” Eğer Bir... Tarih Nedir? Tarih Olaylarin Özellikleri Nelerdir Tarih Nedir? Tarih İnsanlarin Geçmişte Yaşadıkları Siyasi, Sosyal, Kültürel, Ekonomik... Tarih Öncesi Çağlar İnsanlik Tarihi Yazının Bulunmasıyla Başlamıştır. Yazının Bulunmasında Önceki Döneme Tarih... Talas Savaşı – 751 Abbasiler Döneminde, Çin’in Orta Asya Türkleri Üzerindeki Baskıları Artınca Türkler,...
2 5 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T17:14:10+02:00

Cumhuriyet Döneminde Yeni Tarih Anlayışının Ortaya Çıkmasında Atatürk’ün Büyük Rolü Olmuştur Atatürk’ün Tarih’e Olan İlgisi Okul Yıllarına DayanırÇanakkele Cephesinde Üstlendiği Görevleri İçeren ” Arıburnu Muharabeleri Raporu ” Adlı Eserinin İlk Kelimesi ” Tarih”tir O, Eserini Gelecek Kuşaklara Doğru Bilgi Aktarmak İçin Kaleme Aldığını Belirtmiştir


Atatürk Yaptığı İnkilapları Halka Ve Meclistekilere Anlatmak İçin Sık Sık Tarihin Tanıklığına Başvurmuştur Ve Bu Sayede Muhalifelerini İkna EtmiştirAtatürk, Anadolu Ve Türk Tarihi İle İlgili Gerçeklerin Gün Işığına Çıkarılmasına Yardımcı Olmak Amacıyla Şu Sorulara Cevap Verilmesini İstemiştir ;
Türkiye’nin En Eski Yerli Halklari Kimlerdir?
Anadolu Uygarlıkları Nasil Ve Kimler Tarafindan Oluşturulmuştur?
Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Nedir?
Anadolu Uygarlıkları Nasıl Ve Kimler Tarafından Oluşturulmuştur?
Türklerin İslam Tarihinde Rolü Ne Olmuştur?

1 Türk Tarih Kongresinde Türk Tarihçileri Atatürk’ün Çizdiği Ana Hatlar Üzerinde Çalışmalar Yapmışlar Ve Kongrede Yukaridaki Sorulara Cevap Aramışlardır Bu Çalışmalar Sonucunda Ortaya Türk Tarihin Tezi ÇıkmıştırOsmanlı Tarih Yazıcılığının Mirası Olan İslam Merkezli Tarih Yorumlarına Alternatif Olarak 1930larda Ortaya Çıkan Bu Tez, Türklerin Dünya Uygarlıklarının Gelişmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Amaçlamıştır

Atatürk’ün 1931de Kurduğu Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin Amacı, Türk İslam Ve Dünya Tarihini İncelemek Ve Elde Edilen Sonuçları Her Türlü Yolla Yaymaktır Kurum Bu Amaçlarını Gerçekleştirmek İçin Anma Törenleri, Konferanslar, Seminerler, Kongreler Düzenlemekte, Kazılar Yapmakta; Türk ve Türkiye Tarihine Ait Kitaplar Yayımlamaktadir

Sosyal Bilimler ; İnsanın Faaliyetlerini Ve Bu Faaliyetler Sonunda Ortaya Çıkan Sonuç Ve Eserleri Açıklamaya Çalışır Öyleyse İnsan Ve İnfan Faaliyetlerini Değişik Yönleriyle Açıklamaya Çalışan Bilimlerin Birbiriyle İlişki İçinde Olması Zorunludur Diğer Taraftarı Tarih, İlgi Alanı Geniş Bir Bilim Dalıdır Buna Paralel Olarak Tarihe Temel Teşkil Eden Kaynaklar Da Çok Çeşitlidir Bu Kaynakları Tarih Bilimi Açısından Doğrudan Doğruya İncelemek , Değerlendirmek Her Zaman Mümkün Değildir Bu Nedenle Tarihçi, Bazı Belge, Bulgu Ve Bilgilerin Açıklamasında Diğer Bilim Dallarından Yararlanır

2 3 2