Cevaplar

2012-11-04T17:37:35+02:00

I. Üretim Araçlar›n›n Mülkiyetine Göre işletmeler
a. Kamu işletmeleri
b. Özel işletmeler
II. Tüketim biçimine göre işletmeler
III. Ürettikleri mal ve hizmetin çeflidine göre işletmeler

1 5 1
2012-11-04T18:29:56+02:00

I. Üretim Araçlar›n›n Mülkiyetine Göre işletmeler
a. Kamu işletmeleri
b. Özel işletmeler
II. Tüketim biçimine göre işletmeler
III. Ürettikleri mal ve hizmetin çeflidine göre işletmeler

4.Üretim işlerine göre iletmeler  
0