Cevaplar

2016-09-24T12:17:13+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Edebiyat: Duygu, düşünce ve hayalleri etkili bir biçimde, estetik bir dille, sözlü veya yazılı olarak anlatma sanatıdır.

Tarih: Geçmişteki olayları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkisiyle inceleyen bilim dalıdır.

•Edebiyat tarihi bir ulusun yüzyıllar içinde meydana getirdiği edebi eserleri inceleyerek geçirdiği dönemleri kronolojik bir sıra içinde inceleyen bilim dalıdır.

•Edebiyat tarihi, edebi eserlerle, o eserleri oluşturanları, sosyal çevresiyle beraber inceler. Böylece atalarımızın duygu, düşünce ve sanat anlayışları hakkında bize bilgi aktarır. Bir başka deyişle edebiyat tarihi bir toplumun edebiyatının izlediği yolu, geçirdiği dönemleri anlatan, edebiyat hayatını bütün olarak değerlendiren bir bilim dalıdır.

•Tarih, geçmiş dönemlerdeki olayları, savaşları, uygarlıkları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalıdır. Edebiyat tarihi ise geçmiş dönemlerde yazılmış eserleri inceler, onlardan sonuçlar çıkarır.

•Tarihin incelediği olay sona ermiştir, ancak edebiyat tarihinin incelediği eserin etkisi sanatın çağlara meydan okuyan gücü ile hala sürmektedir.

•Edebiyat tarihi ulusumuzun başlangıcından günümüze kadar üretilen edebi eserleri tarihsel gelişim çizgisi içerisinde incelerken, o dönemin kültür ve sanat anlayışına bağlı kalır.

•Edebiyat tarihi, doğrudan bir kültür tarihi olmamakla birlikte; din, felsefe, ahlak ve sanat tarihlerinin konularını da içine alır.

•Kısaca edebiyat milletlerin gelenek ve görenekleri, kültürel değerlerini, yaşamlarını ve geçmişlerini anlatırken tarih ise bunları araştırır ve inceler. Zaten edebiyat tarihi de temelde edebiyat ve tarih arasındaki bu ilişkiden doğmuştur.

Kolay gelsin ^^
4 5 4