Cevaplar

2012-11-04T18:11:57+02:00

üçe ayrılır 1-paleolitik çağ 2-orta taş çağı 3- yeni taş çağı

0
2012-11-04T18:12:22+02:00

Tarih Öncesi Devirler(Prehistorik devirler) İnsanların varoluşundan yazının icadına kadar olan döneme tarih öncesi devirler denmektedr. Tarih öncesi devirleri şu şekilde yazabiliriz.

Taş Devri Kalkolitik (Taş Bakır) Devri Maden Devri

MÖ 3200 yılında yazının bulunuşu ile o dönemlerin insanları hakkında bilgilerimiz hızla artmıştır  Bilim adamları da insanlık tarihini yazılı yazısız belgelere göre incelemektedirler  Bunun için yazının bulunuşuna kadar geçen döneme tarih öncesi devirler , yazının bulunuşundan sonraki döneme de tarih devirleri adı verilmiştir 

Yazı, Mezopotamya'da Sümer şehir devletleri zamanında ( MÖ 3200 ) bulunmuştur  Tarih bilgilerimize hız kazandırmıştır  Bu nedenle yazının bulunuşu tarihçiler tarafından tarihin başlangıcı olarak kabul edilir

Yontma Taş Devri

Tarih öncesi devirler , Taş ve Maden devri olmak üzere,
ikiye ayrılır  Taş devrinde insanlar yaptıkarı aletlerde malzeme olarak taş kullanmışlardır  Maden Devrinde de buldukları madenlerden araç yapımında faydalanmışlardır Bu dönemde insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınıyorladı  Yiyeceklerini avcılık ve toplayıcılıkla elde ediyorlardı ; çünkü henüz hiçbirşey üretmeyi bilmiyorlardı  Bu dönemdee yurdumuz Türkiye ‘de de insanların yaşadığını buluntulardan anlıyoruz  Buna en belirgin örnek ; Antalya yakınlarındaki Karain Mağarası ‘dır  Bu dönem insanlar çevrelerinde bol bulunan taştan el baltaları ile kesici kazıyıcı ve delici aletler yapmışlardır  Mağara duvarlarını hayvan resimleri ile süslediler  Devrin sonlarına doğru ateşi buldular  Ateş insanların soğuktan ve vahşi hayvanlardan korunmasını sağladı  Ateş ile yiyeceklerini de pişirip yemeye başladılar 

Cilalı Taş Devri

Bu devirde insanlar evler yapıp köyler kurdular  Ekip biçmeyi öğrendiler , yani üretici oldular  Topraktan çanak çömlek yapıp bunları ateşte pişirerek daha dayanıklı ve kullanışlı hale getirdiler Bazı hayvanları evcilleştirdiler Yurdumuzda Burdur yakınlarında Hacılar Köyü ‘nde , Konya yakınlarında Çatalhöyük te yapılan kazılarda Cilalı Taş Devrine ait buluntular elde edilmiştir 

Maden Devri
,
İnsanlar bu devirde doğada çok bulunan ve
kolay işlenen bakır madenini kullandılar  Sonraları , bakır ve kalayın karışımyla tunç elde edildi  Tunçtan yapılan aletler bakırdan yapılan aletlerden daha sert ve dayanıklı oldu  Maden devrinin sonlarına,
doğru insanlar demir madenini kullandılar 

Maden Devrinde , Hitit ve Sümer devletleri gibi büyük 
devletler kuruldu  Yozgat yakınlarında Alişar’da , Çorum yakınlarında Alacahöyük ‘te , Çanakkale yakınlarında Truva ‘da bu döneme ait buluntulara rastlanmıştır  0