Cevaplar

2012-11-04T18:15:59+02:00

   30 Ekim 1918’de Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda bir İngiliz savaş gemisinde İtilaf Devletleri adına İngiltere ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Osmanlı Devleti’ni Bahriye Nazırı Rauf (Orbay) Paşa, İtilaf Devletleri adına İngiltere’yi Akdeniz filosu komutanı Amiral Calthorpe temsil etmiştir.

Ateşkes İmzalanmasını Zorunlu Kılan Nedenler:
1.   Osmanlı ordusunun savaşacak gücünün kalmaması ve büyük kayıplar vermesi
2.   Osmanlı devlet adamlarının Wilson ilkelerine duydukları güven
3.   Ateşkes metninin Ayan ve Mebusan Meclisi’nde görüşülüp, şartlarının çok ağır olduğu konuşulduğu halde başka çıkar yol olmadığının düşünülmesi

     25 Maddeden Oluşan Ateşkesin  Önemli Maddeleri:
   Boğazlar İtilaf Devletleri’nin işgaline girecek.
   Osmanlı ordusu terhis edilecek.
   Osmanlı donanması İtilaf Devletleri’nin gözetiminde olacak.
   Osmanlı’nın haberleşme araç-gereçleri İtilaf Devletleri’nin denetimine bırakılacak.
   Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
   İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecek(işgallere olanak sağlayan 7.madde).
   Doğu Anadolu’daki 6 ilde (Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Harput) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illerin herhangi bir kısmını işgal edebilecek (24. madde, Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurma amaçlarının göstergesi).

    Antlaşmanın Önemi:
•   İtilaf Devletleri, Osmanlı ordusunu terhis ederek yapılacak işgallerde herhangi bir direnişle karşılaşılmamasını hedeflemiştir.
•   Haberleşme ve ulaşım araçlarına el konulmasıyla işgallere karşı direniş gösterenlerin yardımlaşmaları engellenmeye çalışılmıştır.
•   Boğazların açılmasıyla İstanbul’un güvenliği tehlikeye girmiştir.

Antlaşmanın Sonuçları:
1.   Ateşkes koşulları kayıtsız şartsız teslimiyeti öngörüyordu ( Bu da Osmanlı Devleti’nin fiilen sona erdiğini gösterir.).
2.   Ateşkes imzalandıktan sonra ilk işgaller başlamıştır:

•   İngilizler  Musul, Urfa, Antep, Maraş, Merzifon, Batum
•   Fransızlar  Adana, Dörtyol, Mersin, Toros tünelleri, Afyon istasyonu
•   İtalyanlar  Antalya, Konya, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Burdur
•   İtilaf Devletleri Donanmaları  Boğazlar

3.     Antlaşmanın uygulamasında ortaya çıkan sorunlardan dolayı Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa etmiş, Tevfik Paşa yerine gelmiştir. ( 3 Mart 1919’da Tevfik Paşa istifa etmiş, Damat Ferit Paşa sadrazamlığa getirilmiştir).
4.     21 Aralık 1918’de Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılmıştır.

1 3 1
2012-11-04T18:16:12+02:00

Dostum Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedenleri (genel - özel) yazabilirsin. Ondan sonra kitaptaki önemli yerleri yaz.

0