Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T18:30:23+02:00

edebiyat diğer bilim dalları ilişkisi alakası nedir nasıl bir ilişkisi var açıklaması makalesi ile ilgili bilgiler burada melekler
Türkiye'de ki okuma alışkanlığının maalesef çok düşük olduğu hepimizce malum melekler.Buna bağlı olarak ta yıllık kitap basımı da çok düşük.Bunların sonucunda halkın edebi eserlere olan ilgisi de zayıf oluyor ne yazık ki melekler.Japonya'da bir günde basılan kitap sayısının ülkemizde bir yılda basıldığını söylersek durumun vahimiyetini daha iyi anlayabiliriz.Oysa edebiyat diğer bilim dallarıyla alakalı önemli bir sanattır.

0
2012-11-04T18:30:25+02:00

Sosyoloji, insanların toplum içindeki davranışlarını zaman ve mekâna bağlı olarak gözlemleme yoluyla araştıran, objektif sonuçlara ulaşmaya çalışan, yani

sosyal olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının ilgi alanı sosyal çevredir. Edebî metinler de bu sosyal çevreden ortaya çıkar. Sosyal çevrede ya*şanan olaylar, güzellikler, olumsuzluklar vb. edebî metinlerde farklı düzeylerde kendine yer bulur. Sosyal hayatı düzenleyen ilişkiler edebî metinlerde, kişiler aracılığıyla dile getirilir. Kişilere bağlı olarak sosyal olaylar neden ve sonuçlarıyla irdelenir. İşte tüm bunlar, edebî metinlerin, sosyal yaşamla ilgili önemli bilgi*ler aktardığını ortaya koymaktadır. Bu bilgiler de sosyolojinin alanına girmektedir. Bu yüzden sosyologlar, kişilerin toplum içindeki yaşantılarını, davranışlarını anlatan bu edebî metinler*den sık sık yararlanma yoluna giderler.En İyi Seçer Misin ?

0