Cevaplar

2012-11-04T19:04:57+02:00

başka bi siteye bakabilirsinnn

1 1 1
2012-11-04T19:05:38+02:00

Raif Yüce Atatürk'ün isteği doğrultusunda 12 Temmuz 1932 günü Samih
Rifat, Ruşen Eşref, Yakup Kadri ve Celal Sahir tarafından Türk Dili
Tetkik Cemiyeti adıyla kurulan Türk Dil Kurumu, bu yıl yetmiş
beşinci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak ...
2007 yılı, aynı zamanda Dil Bayramı'nın da yetmiş beşinci yıl dönü~ü ...
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kuruluşununhemen ardından yine Atatürk'ün isteği
ile düzenlenen Birinci Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül
(1932)'ü bu yıl yetmiş beşinci Dil Bayramı olarak coşkuyla kutlayacağız.
Yetmiş beş yıl, insan ömrü için ileri bir yaş sayılabilir ancak bilimsel
araştırma kurumları için yetmiş beş yıl, yerkinliğin. gelişmişliğin, kökleşmenin
ifadesidir. Türk Dil Kurumu da kuruluşundan bu yana geçen yetmiş beş yıllık
süre içerisinde yapmış olduğu çalışmalarla ülkemizin köklü ve gelişmiş bilim
kurumlarından biri durumuna gelmiştir. Bine yakın kitap, yüzlerce sayı dergi
yayımlayan; sayısı binlerle ifade edilebilecek konuşma, konferans ile kurultay,
açık oturum, bilgi şöleni vb. toplantılar düzenleyen; Türkçe Siizliik'ün on kez,
yazım (imla) kılavuzlarının yirmi dört kez baskısını yapan; bölge ağızlarından
söz derleme, tarihsel metinlerden söz tarama, kök ve gövdelerden yeni sözler ve
terimler türetme gibi çok önemli bilimsel çalışmaları gerçekleştiren Türk Dil
Kurumu, bütün bunları yetmiş beş yıl içerisine sığdırmıştır.
Geçmişten geleceğe doğru akıp giden yıllar içinde yapılan çalışmalar, yürütülen
etkinlikler Türk Dil Kurumunun bugünlere ulaşmasını sağlamıştır.

"TDK 2006 sözlüğünün tanıtım yazısı" 

0