1. 7 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır??

2. Bir kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı 5 elmanlı alt kümelerinin sayısına eşit ise bu küme kaç elemanlıdır??

A)4 B)5 C)6 D)8 E)9

3. A={a,b,c,d} kümesinin alt küme seyısı kaçtır?

A)4 B)8 C)16 D)32 E)40

4.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
a) Sayılabilir çoklukta elemanlı olan kümeye .............. denir.
b) Sayılamayacak kadar çok elemanı olan kümeye .............. denir.
c) Hiçbir elemanı olmayan kümeye ............. denir.
ç) Üzerinde işlem yapılan en geniş kümeye ............... denir ve .............. ile gösterilir.

1

Cevaplar

2013-09-23T20:39:57+03:00
1 . 128
2.E 
3. c
4 a  sonlu
   b  sonsuz
   cboş küme

0