Cevaplar

2012-11-04T19:14:58+02:00

Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu;
Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu
Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu - Osmanlı Tarihi Konu Anlatım - Konu Anlatım

-Balkanlar’da da Bizans’ın toprakları vardı.


-Bulgar ve Macar krallıkları, Eflak ve Boğdan Prenslikleri, Sırp ve Rum Despotlukları da vardı.


-Bizans zayıflamıştı ve siyasî bölünmüşlük halindeydi.


-Anadolu’da da Tekfurlar halk eziyordu.


Bu durum bölgede Türk hakimiyetini kolaylaştırmıştır.


-Bizans imparatorluğu küçülmüş, zayıflamış ve iç karışıklık içerisindedir.


-Anadolu ve Rumeli de tekfur denilen Bizans derebeyleri halktan ağır vergiler alarak ezmektedirler.


-Balkanlarda siyasi birlik yoktur.


-Krallıklar (Sırp,Bulgar ve Macar) Prenslikler ve Beylikler (Eflak,Arnavutluk ve Bosna-Hersek) birbirleriyle sürekli mezhep farklılığı ve siyasi nedenlerden dolayı mücadele etmektedirler.

0
2012-11-04T19:20:12+02:00

Anadolu’nun Durumu 

Sosyal, Kültürel ve Manevî Durum

balkanların durumu 

0