Cevaplar

2013-09-23T21:30:07+03:00
Atatürk  1881 ' de selanik şehrinde doğmuştur.selanik şehrinde türk ermeni sırp ve yahudi milletler birarada yaşamaktaydı. budaselanik şehrinin çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.atatürkün hayatına etki eden 4 şehir vardır.1-selanik,2-manastır,3-istanbul,4-sofya.atatürkün eğitim gördüğü ilk okul mahalle mektebidir mahalle mektebine annesi isteğiyle gitmiştir.sonraki gittiği okul şemsi efendi mektebidir babasının isteğiyle gitmiştir şemsi efendi mektebi çağdaş eğitim veren okuldur.sonra selanik mülkiye rüştiyesine gitmiştir ardından selanik askeri rüştiyesine gitmiştir bu okulda matematik öğretmeni olan mustafa bey atatürke kemal adını vermiştir sonra manastır askeriidadesine gitmiştir bu dönemde etkilendiği olay 1897 osmanlı yunan şavaşıdır ardından istanbul harb okuluna gitmiştir ve kurmay rütbesi ile mezun olmuştur ve en son gittiği okulda istanbul harb akademidsidir kurmay yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuştur
0