Cevaplar

2017-01-05T16:34:51+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1)      Nişasta ve glikojen moleküllerinin hangi özelliği ortaktır?

A)     Dehidrasyon sentezi ile oluşma B) Bitkiler tarafından sentezlenme  C) 2 glikoz molekülünden oluşma D) Monosakkarit olma  E) Disakkarit olma

Cevap: A

2)  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  Glikojen bir monosakkarittir.

B)  Nişasta 2 glikoz molekülünden oluşur.

C)  Nişasta bir polisakkarittir.

D)  Glikojen bitkiler tarafından sentezlenir.

E) Glikojen dehidrasyon senteziyle oluşturulamaz.

Cevap: C

 

I.                    Hücre zarından geçebilir.

II.                  Hücre zarından geçemez.

III.               Hidrolize uğramaz

IV. Monosakkaritlerden oluşur.

3) Disakkaritler için kaç tanesi doğrudur?

A) Hepsi B) Hiçbiri C) 2 D) 1 E) 3

Cevap: C

4) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nişastanın  hidrolizi sonucu iki çeşit monomer oluşur.

B) Glikojenin hidrolizi sonucu iki çeşit monomer oluşur.

C) Sükrozun hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur.

D) Disakkaritler hücre zarından geçebilir.

E) Polisakkaritler hücre zarından geçemez.

Cevap: E

 

5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Nişasta ve glikojen dehidrasyon sentezi ile oluşur.

B) Disakkaritler monosakkaritlerden oluşur.

C) Glikojen bir monosakkarittir.

D) Nişastanın hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur.

E) Glikojenin hidrolizi sonucu tek çeşit monomer oluşur.

Cevap: C

6) Kitin ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Bir polisakkarittir.

B) Yapısında demir bulunur.

C) Eklem bacaklıların dış iskeletinde bulunur.

D) Mantarların hücre duvarında bulunur.

Cevap: C

 

7) Aşağıdakilerden hangisi bir monosakkarittir?

A) Kitin B) Glikojen C) Nişasta D) Sükroz E) Glikoz

Cevap: E

I. Glikojen II. Nişasta III. Kitin IV. Glikoz

8)Y ukarıdakilerden kaç tanesi polisakkarittir?

A) Hepsi B) Hiçbiri C) 1 D) 3 E) 2

Cevap: D

9) Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

A) Nişasta B)Glikojen C) Selüloz D) Maltoz E) Fruktoz

 

Cevap: B

 

10) Hangisi hidroliz edilemez?

A) Kitin B) Glikoz C) Selüloz D) Maltoz E) Sükroz

Cevap:B

1 5 1