Cevaplar

2012-11-04T20:16:59+02:00

Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı

* “ki” bağlacı, anlamca birbirine yakın cümlelerin arasına girerek cümleler arasında çeşitli anlam ilgileri kurar. Bağlaç olan “ki” bir sözcüktür. Bu nedenle kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır.

* Bağlaç olan “ki”, çoğunlukla iki cümle arasında yer alır ve cümleler arasında anlam ilgileri kurar.

İlaçlarını düzenli iç  ki,  çabuk iyileşesin.
         Cümle                      Cümle

Öyle bir havada gel  ki,  vazgeçmek mümkün olmasın.
Hoşuna gitmiş  ki,  hiç sesi çıkmıyor.

* Bağlaç olan “ki”, kullanıldığı cümlelerde bazen “kuşku, endişe, şüphe, şaşma, beğenme, pekiştirme” anlamları katar.

Öyle sinirli ki burnundan soluyor.
Tam dışarı çıktım ki yağmur  başladı.
Soğuk ki ne soğuk, buza kesiyor insan.
Okunacak öyle güzel kitaplar var ki

* Bağlaç olan “ki”yi kendinden önce gelen sözcükle birlikte düşündüğümüzde, bu birleşik yapı kendinden sonra gelen sözcüğü belirtmez, kendinden sonra gelen sözcükle bir sıfat tamlaması kurmaz. Bağlaç olan “ki” ile sıfat yapan “-ki” eki birbirinden farklıdır. Sıfat yapan “-ki” eki, eklendiği sözcüğü sıfat yapar, belirtir, önündeki sözcükle tamlama kurar.

Akşamki  maçta  tam yedi gol attım.
    Sıfat      Ad
 Sıfat Tamlaması 

Derdini söyle  ki  derman bulasın.

Bu örneğe baktığımızda, altı çizili kısımlarda anlamsal bir bütünlük göremiyoruz. “ki”yi kendinden önceki sözcükle birlikte düşünüp “hangi derman?” sorusunu sorduğumuzda, yanıt alamıyoruz. Çünkü “söyle ki”, kendinden sonra gelen “derman” adını belirtmiyor. Burada bir sıfat tamlaması yok. Öyleyse bu cümledeki “ki”, sıfat yapma göreviyle kullanılmamış. Bu cümledeki “ki”, bağlaç olan “ki”dir. İki cümle arasına girerek cümleleri koşul anlamıyla birbirine bağlamıştır.

“ki” bağlacı bazı sözcüklerle birleşip kalıplaşmıştır. Bunlar bitişik yazılır.

belki, çün, mademki, halbuki, sanki, oysaki

Kalıplaşmanın olmadığı kimi “ki”ler ise ayrı yazılır.

tut ki, demek ki, öyle ki, kaldı ki, diyelim ki, ne var ki, şu var ki, yeter ki

1 5 1