Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T21:19:13+02:00

a Japonya
Japonya'da modernleme ve gelime yllarnda nüfus politikalar nüfusun artmas yönünde olmu,
ailelerin çok sayda çocuk sahibi olmalar özendirilmitir Bu nüfus politikas sonucunda 1947’de ülkenin
nüfus art hz % 2’ye yükselmitir Art beklenenden fazla olunca hükûmet bu art hzn düürebilmek
için 1948’de çkard bir yasayla sk bir aile planlamas balatmtr Bu uygulama sonucunda 1980’lerin
banda nüfus art hz % 1’in altna düürülmütür 1990’l yllara gelindiinde nüfus art hz çok düük
seviyelere inince hükûmet ailelerin çok sayda çocuk sahibi olmalar için tevik kampanyalarina yeniden
balamtr 1991 ylna gelindiinde tevik kampanyasyla bir miktar art salanmisa da beklenen baar
elde edilememitir 2000 ylnda bu oran çok düük bir seviyeye yani % 0,1’in altna inmitir

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-04T21:19:30+02:00

Japonya'da modernleme ve gelime yllarnda nüfus politikalar nüfusun artmas yönünde olmu,
ailelerin çok sayda çocuk sahibi olmalar özendirilmitir Bu nüfus politikas sonucunda 1947’de ülkenin
nüfus art hz % 2’ye yükselmitir Art beklenenden fazla olunca hükûmet bu art hzn düürebilmek
için 1948’de çkard bir yasayla sk bir aile planlamas balatmtr Bu uygulama sonucunda 1980’lerin
banda nüfus art hz % 1’in altna düürülmütür 1990’l yllara gelindiinde nüfus art hz çok düük
seviyelere inince hükûmet ailelerin çok sayda çocuk sahibi olmalar için tevik kampanyalarina yeniden
balamtr 1991 ylna gelindiinde tevik kampanyasyla bir miktar art salanmisa da beklenen baar
elde edilememitir 2000 ylnda bu oran çok düük bir seviyeye yani % 0,1’in altna inmitir 

0