Cevaplar

2012-11-04T21:27:02+02:00

2. Asagıdaki kurumlardan hangisinin açılması sosyal bilimlere katkı sağlamıstır?
A) Hukuk fakültesi
B)Sanat Okulları
C) Spor Bilimleri Akademisi
D) Dil Tarih ve Cografya Fakültesi

 

3.Dünyadaki bütün insanların haklarına saygılı bir kisi asagıdaki davranıslardan hangisini yapmaz?
A) Davranıslarında ahlâk ilkelerini ölçü alma
B) Tüm insanların haklarını korumaya çalışma
C) İnsan hakları ihlâllerine karşı duyarlı olma

D) Toplumun değerlerini en son düşünme

 

4. Asagıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneği değildir?
A)Karşıdakinin görüşleri kendine ters düşerse önem vermemek
B)Okulu kendi evi gibi korumak
C)Sokakta bağırarak konuşmamaya dikkat etmek.
D) İnsanlar gibi hayvanlarıda korumaya özen göstermek.

 

5. ilgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan pek çok kisiyi etkileyen her türlü ise “olay” denir. Buna göre  asagıdaki cümlelerden hangisi bir olay cümlesidir?
A)Adıyaman’da petrol çıkarılmaktadır.
B)Çiftçilerin merakla beklediği yağmur nihayet yağdı.
C)İlçemizin en güzel yeri gölleridir.
D) Ülkemiz 36-42 küzey paralelleri,26-45 doğu meridyenleri arasındadır.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş amacının en önemli nedenidir?
A) Osmanlı tarihini araştırmak
B) Türk tarihini kendi kaynaklarımızdan öğrenmemizi sağlamak
C) Kurtuluş Savaşında verilen mücadeleyi ortaya çıkarmak
D) Türk tarihi hakkında araştırma yapmak.

 

7.I-Trabzon, Rize ve Samsun deniz kıyısında bulunur.
II-Bu şehirlerimizde yıllık sıcaklık farkları azdır.
    Yukarıdakilerden çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?
A)Trabzon Limanı önemli limanlarımız arasındadır.
B)Deniz kıyısında bulunan yerlerde balıkçılık gelişmiştir.
C)Rize yurdumuzun en fazla yağış alan ilidir.
D)Deniz kıyısında bulunan yerlerde yıllık sıcaklık farkları azdır.

 

8. Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?
A) Türkiye’nin en güzel şehri Adıyaman’dır.
B) Ülkemizin en uzun kıyıları Ege Denizi kıyılarıdır.
C) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.
D) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.

 

9. Atatürk’ün geçmisten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek asagıdakilerden hangisidir?

A) Türk Tarih Kurumu
B) Atatürk inkilâpları inceleme Enstitüsü
C) Tarih Gelistirme Vakfı
D) Türk Dil Kurumu

 

10. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?
A) Ekvator en büyük paralel dairesidir.
B) Ekvatorun 23.27 derece kuzeyindeki paralelin adı Yengeç Dönencesidir.
C) Ardışık iki paralel arasındaki mesafe aynıdır ve her yerde yaklaşık 111 km dir.
D) Paralellerin boyları birbirlerine eşittir.

 

Alıntıdır .

 

0
2012-11-04T21:27:03+02:00

 

1. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?

A)  Bu insan işini en iyi şekilde yapar. B)  Alanında uzman olduğu için zamandan, enerjiden, malzemeden tasarruf edecektir. C)  Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir. D)  Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.

Cevap Anahtarı:

1)C 2)D 3)B 4)D 5)A 6)D 7)C 8)C 9)A 10)D 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir devleti meydana getiren temel öğelerden biri değildir?

A)  Vatan B)  Ulus C)  Egemenlik D)  Halkçılık 3. Bir devletin dayandığı esasları gösteren temel kanuna ne denir?

A)  Yasa B)  Anayasa C)  Cumhuriyet D)  Laiklik 4. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerinden biri değildir?

A)  Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. B)  Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. C)  Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür. D)  Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. 5. Kimler oy kullanma hakkına sahip değildir ?

A)  Er ve erbaşlar B)  Öğretmenler C)  Emekliler D)  Doktorlar 6. Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Türk Dil Kurumu B)  Atatürk inkılapları İnceleme Enstitüsü C)  Tarih Geliştirme Vakfı D)  Türk Tarih Kurumu 7. Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.
Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?


A)  Yurt dışı kültürü kazanmaları B)  Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları C)  Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama D)  Zengin olmaları 8. Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan unsurlardan değildir?

A)  Vatan B)  Millet C)  Demokrasi D)  Bayrak 9. Eğitim davranış kazanma sürecidir, bireyin doğumuyla başlar, ölümüne kadar devam eder. 
Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?


A)  Eğitim düzeyi yüksek olan ülkelerde aşırı nüfus artışı görülür. B)  Ülkelerin en değerli güç kaynağı eğitimli insanlardır. C)  Ülkelerin ilerlemeleri ile eğitim düzeyi arasında doğru orantı söz konusudur. D)  Nüfus artışının hızlı olduğu ülkelerde işsizlik kaçınılmaz bir sorundur. 10. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu oluşturan etkenlerden biri değildir?

A)  Sivil toplum örgütleri B)  Televizyon C)  Gazete D)  Kamera
0