Cevaplar

2012-11-04T21:57:05+02:00
Yardımcı fiiller(the auxılıary verbs)

 

KISA GİRİŞ
"Yardımcı fiiller" adı verilen gramer sınıfı, olay / durum / eylemi bildiren asıl fiile, "tense", "mood" ve "manner" (zaman, kip ve tarz) oluşumunda destek veren fiillerden oluşur. Bunlara ilişkin yapı ve kuralları içerir:

They have been singing at least for an hour. (Bir gerçeği bildiriyoruz)

May you always be this happy!... (Bir dilekte bulunuyoruz: Hep bu derece mutlu olasın!)

İlk tümcede, "have" ve "been", "to sing" fiilinin "the Present Perfect Continuous Tense" çekimini sağlıyor. İkinci örnekte, "may" yardımcı fiili "to be" fiilinin "the Subjunctive Mood" kullanımına olanak sağlıyor: "Dilerim hep bu kadar mutlu olasın!"...

"Asıl" fiil için "principal verb"; "yardımcı" fiil için de "auxiliary verb" terimleri yaygındır, ki bu ikincisi de zaten "yardımcı" anlamı taşımaktadır.

Yardımcı fiiller için İngilizce gramerde kullanılan bir başka terim de "modals" sözcüğüdür. Tıpkı "modality" sözcüğü gibi Latince "modus" sözcüğünden geliyor ve Latince'deki çeşitli anlamlarından birisi de "manner" (tarz) anlamı taşıyor. Nitekim, yardımcı filler, eylemlerin düz anlamlarına değişik bir yorum boyutu, değişik bir "hava", değişik yaklaşım nüansları katıyorlar.

Yardımcı fiiller konusu, İngilizce öğretiminde üzerinde en çok durulan, en korkulan ve en sevimsiz, dolayısıyla da en az öğrenilen bir konu olmak durumuna getirilmiştir. Müfredatı doldurmak, ders saatlerini uzatmak için okulda / kursta / dershanede konuyu ayrıntılara boğmanın net kazancı budur.

Pratikten çok, pirinç taneleri üzerine anlamını bilmediğimiz dualar yazmağa yönelen öğrenim alışkanlıklarımızla, çok çalışıp hiçbir şey öğrenmemek için biçilmiş bir kaftan... İzleyen maddelerde, sorunları ve çözümlerini pratik açıdan özetlemeğe çalışacağım.

ANLAM AÇISINDAN

Yardımcı fiiller, birlikte oldukları fiile belli anlam ve nüans renkleri kazandırırlar. Yapılması gereken çalışma da, herbir yardımcı fiil için bu anlam ve nüans renklerinin neler olduğunun öğrenilmesi, örneklenmesi, ve uygulama becerisinin kazandırılması olmalıdır.

Ne var ki, yüzyılların birikimi idiomatik kullanımlar ve gramercilerin bunları yapay kalıplara oturtma gayretkeşlikleri yüzünden, yardımcı fillerin anlamca sınıflanması konusu içinden çıkılmaz bir karmaşa kazanmıştır.

İlerleyen bölümlerde, yardımcı fiillerin getirdikleri bellibaşlı nüanslar için ayrıntıda boğulmayan bir döküm vermeğe çalışacağım.

YAPISAL AÇIDAN
1 Yardımcı fiillerin ardından, asıl fiilerin yalın mastar hali kullanılır. (Yani, mastarın başındaki "to" düşer...):

You must leave today. ["to leave" yerine]

She should start all over again. ["to start"] 

It could be done better. ["to be done" edilgen mastar yerine]

Bunun üç istisnası vardır: ought to, have to, used to...

You ought to leave today.

She has to start all over again.

It used to be done better.

NOT: Aslında, "ought, have, used" yardımcı fiillerini öğretim kolaylığı bakımından bu şekilde adlandırıyoruz: Diğerlerinden farklı olarak, tam mastar aldıklarını bu şekilde vurguluyoruz.

Özel bir durum olarak, need ve dare fiillerinin de, do/did veya will/would ile çekime girmedikleri sürece, yalın mastar alacaklarına dikkat ediniz:

You needn't say anything... You needn't have said anything... (Fakat, You don't/didn't/won't need to say anything.)

How dare you insult me!... I dared not wake him... (Fakat, I didn't/wouldn't dare (to) wake him.)


"PRESENT" VE "PERFECT" KALIPLAR
1 Olabilir... Olmuş Olabilir...
Yardımcı fiillerin çekimi, zamana bakış açısı olarak, iki farklı boyutta gerçekleşir. Şöyle de söyleyebiliriz: Yardımcı fiilerin iki biçimi vardır:

a present biçimler (kalıplar)

b perfect biçimler (kalıplar) bunlarmı
0
2012-11-04T21:58:07+02:00

http://www.almancax.com/forum/index.php?topic=3618.0  burda var bak tablo halinde

0