((p'iseq') ^ (pvq')) önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir A)p B)q C)p' D)p^q E) p'vq


Birkan dün ders çalışmadı ve maça gitti önermesinin olumsuzunu bulunuz

aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz
rvr=....
(p')'=...
rv0=.... q^...=q qv...=1 s^0=... p'vp'=..... ...^1=p p^...=0

2

Cevaplar

2012-11-04T22:28:21+02:00

1.sorunun cevabi (p veya q' )

0
2012-11-04T22:31:33+02:00

r veya r =r

(p')'=p    r veya 0=r  qveq=q  qveya1=1 sve0=0 p'veyap'=p'  Pve1=p pve0=0 

0