Cevaplar

2012-11-04T23:11:25+02:00

Nötrino, ışık hızına yakın hıza sahip olan, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacıklardır. Bu özellikleri nötrinoların algılanmasını oldukça zorlaştırmaktadır.Nötrinoların çok küçük, ancak sıfır olmayan durgun kütleleri vardır.Yunan alfabesindeki ν (nü) ile gösterilir.

Nötrinolar elektriksel yüklerinin olmaması haricinde elektronla benzeşirler.Nötrinolar elektriksel olarak yüksüz olduklarından elektronlar etkilenirken, onlar elektromanyetik kuvvetlerden etkilenmezler.Nötrinolar sadece menzili elektromanyetik kuvvetten çok çok küçük olan 'zayıf' kuvvetten etkilenirler, bu sebeptem maddelerin içinden çok etkileşime girmeden geçebilirler.Nötrinoların kütlesi olduğundan yerçekimi kuvvetiyle diğer kütleli parçacıklar gibi etkileşir; ancak yerçekimi kuvveti bilinen dört kuvvetin arasında en zayıf olanıdır.

Nötrinolar belirli atom bozunmalarında veya güneşteki, nükleer reaktörlerdi ya da kozmik ışınlar atamlara çarptığında oluşan nükleer reaksiyonlar sonucu gibi belirli olaylarda açığa çıkarlar.Üç tip nötrino vardır:elektron nötrino,müon nötrino ve tau nötrino.Her tip nötrinonun birer tane de karşı nötrino adı verilenparçacık vardır. Elektron nötrinosu(ya da elektron karşı nötrinosu) protonun nötrona dönüşmesinde orataya çıkar ya da tersi olarak - beta bozunmsının iki formu.Nötrinoyu içeren etkileşimler zayıf kuvvet tarafından oluşturulmuş sistemlerdir.

Güneşten yayılan çoğu nötrino Dünya'ya ulaşırlar.Saniyede dünya yüzeyinin güneşe dik olan santimetre başına yaklaşık 65 milyar nötrino ulaşır.

1 1 1
2012-11-04T23:13:58+02:00

atomda elektronlar ,elektron bulutu şeklinde oldugundan dolayı olabilir.

1 2 1