Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-05T00:35:50+02:00

Bu deneyi yorumlamak zor bir süreçti; deney
1909 yılında yapılmış olmasına rağmen Rutherford
ancak 1911 yılında bu deneyin ne anlama geldiğini anlayabilmişti. En sonunda, Rutherford atomun
merkezinde protonlardan oluşan bir çekirdekten ve
onun etrafında dolanan elektronlardan oluştuğunu söyleyebilmişti. Tıpkı Güneş sisteminde oldu-
ğu gibi! Bu modele göre aynı zamanda çekirdek ile
elektronlar arasında büyük boşluklar da vardı. Rutherford 1911 yılının Mart ayında Manchester’da,
tam da Dalton’un yaklaşık yüz yıl önce atom ağırlıklarıyla ilgili çalışmasını sunduğu yerde yaptığı
konuşmada atomun resmini tamamladığını bilim
camiasına ilan etti.
Rutherford bu modeli oluşturmamış olsa Bohr
kendi modelini ne zaman oluştururdu, modern kuantum fiziği sesini ne zaman daha gür duyurmaya
başlardı, Cavendish’deki ilk parçacık hızlandırıcısı
ne zaman kurulurdu, LHC’yi biz mi yoksa bizden
100 yıl sonraki nesil mi görürdü bilinmez

1 5 1