Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-05T08:35:23+02:00


Yapım Eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü de değiştirir ve -bazı istisnalar dışında- her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.

İsimden isim yapan ekler

Lık: kömür—lük, göz—lük , kulak—lık … lı: Şehir—li , para— , ağaç— , baş— sız: su—suz, para—sız, ev—siz, cü: göz—, sanat—çı, yol—cu, simit—çi, ce: Türk—çe İngiliz—ce daş:Çağ—daş, arka—daş, yol—daş üncü: üç—üncü beş—inci msı:acı—msı ekşi—msi cil:et—cil ben—cil insan—cıl şın: sarı—şın sal: kum—sal kadın—sal ıt: yaş—ıt cağız: kız—cağız çocuk—cağız cık:az-ı-cık küçük—cük tı: hırıl— cıvıl—

İsimden fiil yapan ekler

la :su-la, taş-la, uğur-la al: çok-al, az-al, dar-al l: doğru-l, sivri-l a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar da: fısıl-da, horul-dagürül-de at: yön-et, göz-et ık: geç-ik, bir-ik ımsa: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse kır:fış—kır, hay—kır an:ev—len, rahat—la laş:şaka—laş, der—leş, çocuk—laş sa:su—sa, garip—se önem—se

Fiilden isim yapan ekler

Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir.

ca:düşün—ce, eğlen—ce ocak—ecek: giyecek,yakacak, aç—ocak ak:yat—ak, kaç—ak, dur—ak, ga:böl—ge, bil—ge, süpür—ge, gan:çalış—kan, unut—kan, kay—gan gı:sev—gi, çal—, as— gıç:bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç gın:yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—gin ı,i:yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u ıcı—ici:yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı, ık—ik:kes—ik, aç—ık, göç—ük, ım—im:say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm ın—in:yığ—ın, ak—ın, tüt—ün, ek—in, nç:gül—ünç, sev—inç ıntı:kes—inti, çık—ıntı, dök—üntü, ır-er:gel—ir, gid—er, ok—ur, ış:otur—, yürü—y-üş, ıt:geç—it, yak—ıt, ölç—üt, ma:gülmeyi severim , konuşmayı bil. mak:gelmek, gitmek tı:belir—ti, kızar—,

Fiilden fiil yapan ekler(FFYE)

Fiil soylu kelimelerden yeniden fiil yapan eklere denir.

dır: gül-dür, yap-tır, koş-tur, ala: kov-ala, silk-ele, er: gid-er, çık-ar, imsa: gül-ümse, an-ımsa, ın: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n, r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir, ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş, t: uza-t, sap-ıt, korku-t, üşü-t, ı: sev-il, kır-ıl, sat-ılKaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/336826-yapim-ekleri-nedir-cekimleri-nasildir.html#ixzz2BKMt9Rfj

1 5 1
2012-11-05T08:36:00+02:00

Yapım Eki, isim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ya da türünü de değiştirir ve -bazı istisnalar dışında- her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.

İsimden isim yapan ekler

Lık: kömür—lük, göz—lük , kulak—lık … lı: Şehir—li , para— , ağaç— , baş— sız: su—suz, para—sız, ev—siz, cü: göz—, sanat—çı, yol—cu, simit—çi, ce: Türk—çe İngiliz—ce daş:Çağ—daş, arka—daş, yol—daş üncü: üç—üncü beş—inci msı:acı—msı ekşi—msi cil:et—cil ben—cil insan—cıl şın: sarı—şın sal: kum—sal kadın—sal ıt: yaş—ıt cağız: kız—cağız çocuk—cağız cık:az-ı-cık küçük—cük tı: hırıl— cıvıl—

İsimden fiil yapan ekler

la :su-la, taş-la, uğur-la al: çok-al, az-al, dar-al l: doğru-l, sivri-l a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-aar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar da: fısıl-da, horul-dagürül-de at: yön-et, göz-et ık: geç-ik, bir-ikımsa: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse kır:fış—kır, hay—kır an:ev—len, rahat—la laş:şaka—laş, der—leş, çocuk—laş sa:su—sa, garip—se önem—se

Fiilden isim yapan ekler

Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir.

ca:düşün—ce, eğlen—ce ocak—ecek: giyecek,yakacak, aç—ocak ak:yat—ak, kaç—ak, dur—ak, ga:böl—ge, bil—ge, süpür—ge, gan:çalış—kan, unut—kan, kay—gan gı:sev—gi, çal—, as— gıç:bil—giç, dal—gıç, başlan—gıç gın:yor—gun, bil—gin, bez—gin, bit—ginı,i:yaz—ı, öl—ü, yap—ı, çat—ı, kok—u, doğ—u ıcı—ici:yap—ıcı, gör—ücü, al—ıcı, sat—ıcı, ık—ik:kes—ik, aç—ık, göç—ük, ım—im:say—ım, seç—im, öl—üm, ölç—üm ın—in:yığ—ın, ak—ın, tüt—ün, ek—in, nç:gül—ünç, sev—inç ıntı:kes—inti, çık—ıntı, dök—üntü, ır-er:gel—ir, gid—er, ok—ur, ış:otur—, yürü—y-üş, ıt:geç—it, yak—ıt, ölç—üt, ma:gülmeyi severim , konuşmayı bil. mak:gelmek, gitmek tı:belir—ti, kızar—,

Fiilden fiil yapan ekler(FFYE)

0