Cevaplar

2012-11-05T09:09:14+02:00

Haritalar günlük yaşantıda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır?

Yer tayini ve tarifinde sağladığı kolaylıklarla ulaşımda hem zamandan hem yakıttan tasarruf etmemizi sağlamaktadır.

Küreselleşmenin doğal sonucu olarak uluslararası bilgi erişim ve edinimi daha da kolaylaştı. Harita; çizgisel anlamda coğrafyayı elle dokunur biçimiyle sunuyor insanlara. Sayısal ortamda tutulan haritalar, gelişen GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi) ile hızla günlük yaşamın her alanına girmekte ve yaygınlaşmakta. Harita üzerinde baktığımız her noktada düşsel olarak soluk alabilir, orada, çok uzaklarda yaşayanlarla aynı acıyı aynı mutluluğu omuz omuza yaşayabilirsiniz

Harita bir ülkenin kartvizitidir. Haritanın bir estetik, bir güzellik sembolünün ve araziyi doğru olarak temsil etmesinin yanında bir haritanın bir çok proje çalışmalarında altlık olarak kullanılması, bir çok işlemlerde el atılan ilk gereksinimlerden biri olması ve haritasız hiç bir teknik projenin yapılamaması ve yürütülememesi haritanın ne denli önemli bir araç olduğunu göstermektedir.

 

 topoğrafya haritaları kullanım amaçları 
Türkiye’de topografik haritalar Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilmektedir Maden Tetkik Arama ve Orman Müdürlüğü gibi kurumlar bu haritaları altlık olarak kullanarak kendi amaçlarına göre yeni tematik haritalar da üretmektedirler Harita Genel Komtarafından üretilen topografik haritaların ölçekleri 1/25 000, 1/ 50 000, 1/ 100 000, 1/ 250 000 arasında değişmektedir Ayrıca 1/ 500 000, 1/1 000 000 ve daha büyük ölçek sayısına sahip bölge, ülke ve kıta haritaları da üretilmektedir Topografik haritaların en yaygın kullanıldıkları en yaygın alan doğa sporlarıdır Dağcılık, yürüyüş, bisiklet, kuş gözlemciliği, kano, rafting, mağaracılık, avcılık vb alanlarda dünyada çok yaygın olarak kullanılan topografik haritaların ülkemizde sivil kullanımı yasaktır Topografik haritalar, özellikle 1/25 000 ölçekli haritalar, askeri amaçlı kullanımın dışında, ülkemizde büyük projelerin (baraj, yol, maden vb) ön keşif – hazırlık ve genel proje çalışmalarında kullanılırlar

 

1 3 1
2012-11-05T09:13:07+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

1)

Yurt savunması ve güvenliğin sağlanması,

Sınır anlaşmazlıklarının çözümlenmesi,

Taşınmazmallara ilişkin hakların devlet güvencesi altında tutulması ve bu haklara ilişkin işlerin yürütülmesi,

Baraj yerlerinin seçimi, inşaatı ve gerekli teknik ve parasal durumun, su örtüsünün ve dolayısı ile su altında kalacak ve sulanacak alanın ve parsellerin saptanmasına kolaylık sağlar.

2)Haritanın temel işlevi, haritası olduğu bölgenin topografyası ya da bu bölge ile mekansal olarak ilişkili diğer konular (bu bölgenin jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değişik bakış açılarındanekonomisi vb.) hakkında bilgi vermektir.

3)Topoğrafya haritaları hangi amaçla kullanılır
İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi ölçekleri oranında ayrıntıları ile gösterirler. Ölçekleri 1 / 20.000 ile 1 / 500.000 arasında değişir. 1 / 20.000′den büyük ölçekli olanlar kadastro işlerinde ve askeri amaçlarla kullanılır.

1 5 1