Cevaplar

2012-11-05T11:43:48+02:00

Çarh-ı felek yoğidi canlarımız var iken
Biz ol vaktin dost idik, Azrâil ağyar iken.

Çalap aşkı candaydı, bu bilişlik andaydı,
Âdem, Havva kandaydı, biz onunla yâr iken.

Ne gök varıdı ne yer, ne zeber vardı ne zir
Konşuyuduk cümlemiz, nûr dağın yaylar iken."

"Aklın ererse sor bana, ben evvelde kandayıdım
Dilerisen deyüverem, ezelî vatandayıdım.

Kâlû belâ söylenmeden, tertip-düzen eylenmeden
Hakk'dan ayrı değil idim, ol ulu dîvândayıdım."


"Bu cihana gelmeden sultan-ı cihandayıdım
Sözü gerçek, hükm-i revan ol hükm-i sultandayıdım."

Vahdet-i vücûd ve Muhyiddin Arabî

ilahi,nefes

alıntı...

 

0
2012-11-05T11:55:24+02:00

Nazım şekilleri İlahi Fanilil allah sevgisi konusudur.Ustası Yunus emre.
Nefes ilahinin bektaşilerce söylenmesi sonucudur.
Deme(deyiş
Nutul
Devriye
Şathiye Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır.bu şiir tanınmış kişi Kaygusuz dur
 
Öbürlerinde yazcktmda okula geç kaldım sankim :D

0