Cevaplar

2012-11-05T14:29:16+02:00

sosyal bilgiler dersi için ise wwww.sos.yal.com a bak

0
2012-11-05T14:54:54+02:00

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
1
Madde 23
1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, âdil ve elverişli çalışma şartlarına
ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit çalışma karşılığında eşit ücrete hakkı
vardır.
3. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalariyle de tamamlanan âdil ve
elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin, menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır.
Madde 24
Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin mâkul surette
tahdidine ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

1 5 1