Cevaplar

2012-11-05T14:49:04+02:00

SOME / ANY

(there is ve there are ile) 

Türkçede sayılabilen ve sayılamayan isimler konusuna çok dikkat edilmediği halde İngilizcede dikkat edilmesi gereken bir durumdur. 

Some; olumlu ve olumsuz cümlelerde, sayılabilen isimlerle birlikte “birkaç” ve sayılamayan isimlerle birlikte “biraz” anlamında kullanılır. Some ile birlikte kullanılan isimler sayılabilen cümlelerde çoğul sayılamayan cümlelerde tekil olarak kullanılır.

Any sayılabilen ve sayılamayan isimlerle “hiç” anlamına gelir. Sayılabilen isimler daima çoğul sayılamayan isimler ise daima tekil olarak kullanılır. Bazı istisnai durumlar dışında any daima olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

Yani; Olumlu cümlelerde sadece Some, olumsuz cümlelerde Some/Any, soru cümlelerinde Some/Any kullanılır.


Örnek:

There is some water in the jug.
Sürahide biraz su var


There are some oranges on the tree.
Ağaçta birkaç / biraz portakal var.


Are there some milk in the glass?
Bardakta biraz süt var mı?


There isn’t any milk in the bottle.
Şişede hiç süt yok.


There aren’t any books in the bag.
Çantada hiç kitap yok.


Is there any honey in the jar?
Kavanozda hiç bal var mı?

0
2012-11-05T14:51:17+02:00

some" kelimesi Türkçe'de "biraz/birkaç" anlamına gelir ve olumlu cümlelerde kullanılır

Examples: I'm going to buy some eggs(Birkaç tane yumurta alacağım) There is some ice in the fridge(Buzdolabında biraz buz var) We made some mistakes (Bazı yanlışlar yaptık) She said something (Birşey söyledi) I met someone(Birisiyle tanıştım) "any" kelimesi Türkçe'de hiç anlamına gelir ve negatif cümlelerde kullanılır Examples: I'm not going to buy any eggs (Hiç yumurta almayacağım) There isn't any ice in the fridge(Buzdolabında hiç buz yok) They didn't make any mistakes (Hiç hata yapmadılar) She didn't say anything (Hiçbirşey söylemedi) I didn't meet anybody (Kimseyle tanışmadım) SORU CÜMLELERİNDE "SOME" VE "ANY" Soru cümlelerinin çoğunda (istisnalar vardır) "any" kullanılır - Is there any ice in the fridge? (Buzdolabında hiç buz var mı?) - Did they make any mistakes? (Onlar hiç hata yaptılar mı?) - Are you doing anything this evening? (Bu akşam birşey yapıyor musun?)
0