Cevaplar

2012-11-05T15:53:04+02:00

MONOTEİZM
Monoteizm kavramı genel olarak ilahi dinlerde yer alan tek tanrı inancını ifade etmek için kullanılır. Bu inanca göre evreni yaratan ve yöneten, eşi benzeri ve ortağı olmayan tek bir tanrı vardır. O, evreni kontrolü altında tutar. 
A- TEİZM 
Tanrı vardır,tektir ve O'ndan başka Tanrı yoktur.Her şeyi yaratandır. 
İlk yaratıştan sonra da yaratması devam eder. Her an ve zaman yaratır
O (Allah) her an (yeni) bir iştedir” (55/Rahman, 29

Buna göre Allah, evreni (macro cosmos) ve insanı (micro cosmos) yarattıktan sonra da ilgilenmekte kontrol altında tutmaktadır.Tabiatı ve insanı başıboş bırakmamıştır.
“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?”(KIYAMET/36)

Allah, genellikle yaratırken sebepler (yağmur için bulut,buharlaşma v.b./ rızık için çalışmak,/ şifa için doktora gitmek v.b.) ile yaratır ve izin verir.
İnsanları sevdiği için Kitaplar ve Peygamberler göndererek insanla ilgilenir, yol gösterir.

0
2012-11-05T15:54:32+02:00

MONOTEİZM
Monoteizm kavramı genel olarak ilahi dinlerde yer alan tek tanrı inancını ifade etmek için kullanılır. Bu inanca göre evreni yaratan ve yöneten, eşi benzeri ve ortağı olmayan tek bir tanrı vardır. O, evreni kontrolü altında tutar. 
A- TEİZM 
Tanrı vardır,tektir ve O'ndan başka Tanrı yoktur.Her şeyi yaratandır. 
İlk yaratıştan sonra da yaratması devam eder. Her an ve zaman yaratır
O (Allah) her an (yeni) bir iştedir” (55/Rahman, 29

Buna göre Allah, evreni (macro cosmos) ve insanı (micro cosmos) yarattıktan sonra da ilgilenmekte kontrol altında tutmaktadır.Tabiatı ve insanı başıboş bırakmamıştır.
“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır?”(KIYAMET/36)

1 5 1