Cevaplar

2012-11-05T16:13:41+02:00

ATATÜRK’ÜN YAŞAMI

Selanik’te Ahmet Subaşı Mahallesinin Islahane Caddesinde iki katlı pembe boyalı bir ev vardı. Bu evde Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım otururdu. 1881 yılında bir oğulları oldu. Adını Mustafa koydular. Mustafa sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuktu. Bütün çocuklar gibi Mustafa’nın çocukluğu da mahallede komşu çocukları ile güle oynaya geçti. Mustafa, Şemsi Efendi Okuluna başladı. Kısa bir süre sonra babası Ali Rıza Efendi öldü. Güç koşullar altında öğrenimini sürdüren Mustafa, bugünkü askeri ortaokul dengi olan Askeri Rüştiye’ye başladı. Orta kısmı başarı ile bitirdikten sonra lise dengi olan Manastır Askeri İdadi’sine yazıldı. Derslerine düzenli olarak çalışan Mustafa Kemal liseyi bitirdi. İstanbul’a gelerek Harp Okulunun piyade sınıfına girdi. Üç yıllık öğrenimini başarı ile sona erdi. Kurmay subay yetiştirilmek üzere Kurmay Okulu’na seçildi.

Mustafa Kemal, bu okulda geleceğe yönelik tasarı ve ileri düşünceleriyle kendini tanıttı. Başarılı bir öğrenimden sonra Kurmay Yüzbaşı oldu. Zamanın padişahı II. Abdulhamit’in gizli polisleri Mustafa Kemal’in ileri düşüncelerini, arkadaşları ile yaptığı tartışmaları, O’nun özgürlük ve siyasal konulardaki düşüncelerini padişaha bildirmişlerdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu nedenlerle Yıldız Sarayı’nda sorguya çekildiler. Mustafa Kemal bir süre tutuklu kaldı. Fakat suçlu görülmedi. Ancak düşünceleri tehlikeli sayıldığı için, başkentten uzağa Şam’da bulunan Beşinci Orduya gönderildi.

Mustafa Kemal, Şam’da arkadaşları ile birlikte Vatan ve Hürriyet adlı gizli bir dernek kurdu. Sonra gizlice Makedonya’ya geçti. Selanik’te Vatan ve Hürriyet Derneği’nin bir şubesini açtı. Dernek, padişahın baskı yönetimine karşı kurulmuştu. Bu nedenle yapılacak çalışmaların gizli olması gerekiyordu. Şam kenti dışındaki yerlerde bulunan subayların da derneğe katılmaları için Mustafa Kemal görevlendirildi. Bu amaçla aynı yıl subayların yoğun olarak bulunduğu Makedonya’daki 3.Orduya atandı.

1908 yılında meşrutiyet ilan edilince İttihat ve Terakki Fırkası iktidarı aldı. Ancak padişahın kışkırttığı gericiler meşrutiyete, yeni düşüncelere ve atılımlara karşı çıktılar. Kışkırtmalar sonucu İstanbul’da 31 Mart ayaklanması oldu. Bunun üzerine Selanik yöresindeki birliklerden bir ordu toplandı. Mustafa Kemal, Harekat Ordusu adını verdiği bu orduda görev aldı. Ayaklanma bastırıldı. Harekat Ordusuyla birlikte Mustafa Kemal Selanik’e döndü. İki yıl sonra Genel Kurmay Başkanlığında bir göreve atandı.

Bu sırada İtalyanlar Trablusgarb’a saldırdılar. Mustafa Kemal ve arkadaşları Tobruk’a giderek buradaki Türk birliklerine katıldılar. Yapılan savaşlarda önemli başarılar sağlandı. Ancak bu sırada Balkan Savaşı başlamıştı. Mustafa Kemal geri dönmek üzere Mısır’a geldiğinde Selanik’in düşman eline geçtiğini; Bulgar ordularının Çatalca’ya kadar ilerlediklerini öğrendi.

2 3 2
2012-11-05T16:13:43+02:00

Atatürk in 1937 appeared the first signs of illness. In early 1938 Yalova, serious as sick. The treatment gave positive results. But having fully recovered from his exhausting journey to Ankara, the disease caused the increase.

This is also on the agenda at the Hatay issue was not him. Although the patient, the tour came to Mersin and Adana. Exercises and inspections of military units under the hot sun, Atatürk was very tired. Detriment of their health for the sake of the ideal case. Disease was caused by an increase in travel to the South. After returning to Ankara on May 26 went to Istanbul for treatment and rest. By doctors, was diagnosed with cirrhosis of the liver disease. The sea for good weather, Savarona yacht rested for a while. Even in this case the problems the country has continued. Romania came to Istanbul with the king. Council of Ministers meeting chaired the meeting. 4 July 1938, the entry into force of the Treaty is very glad to improve morale.

Disease has remaining until the end of July Savarona transfer of Dolmabahce Palace. But the disease was moving steadily. His Turkish people heard of the disease, health-related news is followed by excitement, with all her heart was healing. Grasp the seriousness of the disease 5 September 1938, a large part of the wealth donated to institutions of the Turkish History and Turkish Language.

In mid-October it was like to fix the situation. However, it is very desirable in the case, came to Ankara to attend the ceremony on the fifth anniversary of the republic. October 29, 1938 message sent to the hero of the Turkish Army, was read by the Prime Minister Celal Bayar. "Victory and the past history of humanity, beginning with the hero of the Turkish army, which is always with the victory of the light of civilization!" stated the importance of the Turkish Army. In the same message, "the glory and the honor of the Turkish citizens and community, which consists of danger to protect all kinds of internal and external to your duty, and I was ready at any moment ready to perform, and a full assurance, we believe our great nation has" the Turkish Army stated that their confidence.

1 November 1938, the opening ceremony of the Parliament of Turkey Ataturk could not be found. He studied his opening Speech Prime Minister Celal Bayar. Atatürk nutkunda reconstruction of the country, health services and economic activities has issues. Furthermore, whether or contact the national youth educational and cultural issues, and the development of the modern cultural growth for the University of Istanbul, Ankara University to complete studies for the establishment of a university in and around Lake Van has been done. Institutions of the Turkish History and Turkish Language satisfaction was his work. In addition, the Turkish youth culture in sports, as well as to reach the ideal satisfaction with the implementation of the Law on Physical Education, he said. Atatürk was far away for a moment the question of land until his death.

Disease has intensified again. Health began publishing reports on November 8. All land was again a deep sadness. We wish to get rid of him stood the heart of every Turk. However, it was feared rescue efforts were fruitless. Dolmabahce Palace, five past nine o'clock on the morning of November 10, 1938, people change the law, the provisions are applied. Mustafa Kemal Atatürk passed away.

This land, not only the Turkish nation, the whole world mourned greatly. Large, small, all states sent representatives to his funeral, sent messages indicating their deep respect against the founder of the Republic of Turkey.

Coffin on November 16, Dolmabahce Palace, the large ceremonial hall was the catafalque. Three days and three nights, a human flood of tears against the great leader his respect, gratitude and loyalty, he said.
Funeral prayers on November 19 Prof. Yaltkaya was made by Şerafettin. On two general issued a coffin on his shoulder to the door of the palace, the ball in the car, was taken to the tears of the Gülhane Park. Here transferred to the armored with a torpedo. Up the island, navy, and who had come to attend the ceremony accompanied by foreign vessels brought Yavuz armored. Here armored taken from the funeral, a special train was made. People gathered to perform the duties of their last respects by leaving a deep sorrow in the heart of the act were brought to Ankara. Upon the death of Atatürk, who was elected president Ismet Inonu, Turkey Grand National Assembly, the President, ministers, the General President, MPs and military and government dignitaries met by the funeral catafalque was prepared in front of the Grand National Assembly of Turkey. Through respect for the people of Ankara in front of his funeral was the last mission. November 21, 1938 On Monday, the civil and military rulers in the presence of representatives of foreign states and tens of thousands of people attended a ceremony was held. Then the coffin from the catafalque. Temporary grave was prepared by the Museum of Ethnography.

Then the Turkish nation, worthy of this great man, a mausoleum built in Ankara Rasattepe'de. Mausoleum of Ataturk's coffin was taken from the Ethnography Museum November 10, 1953. Brought here from every province of the country with the native soil was placed in the eternal rest.

 

NOT:çeviriden çeviri yapabilirsin türkçe olarak

1 5 1