Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-25T20:34:07+03:00

Geleceği ayrıntılı biçimde planlamaya çalışan Oğlak\'lar bu özellikleri nedeniyle sık sık kuruntulara kapılarak, depresyona girerler. İşleri ile aşırı meşgul olduklarından, insanlarla zor ilişki kurarlar. Fakat, hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmezler. Bu nedenle onları tanımlayan sözcük \'Kullanırım\' dır. Oğlaklar ciddilikleri, tutuculukları ve güçlü iradeleri ile tanımlanırlar. Çalışkanlıkları ile kolaylıkla başkalarının saygısını kazanırlar. Gerçek bir Oğlak\'ın iki temel özelliği vardır. Güvenilirlik ve dürüstlük. Çok gelişmiş bir görev duyguları vardır. Bazen başkalarının başarısızlıklarını abartırlar. Oğlaklar arkadaşları ile ilgili çok iyi sırdaş olurlar, para konusunda dikkatli olmalarına rağmen, eli açık insanlardır. Geleneklere bağlı kişiler olduklarından, duygusal özgürlüğü anlamakta güçlük çekerler. Bu nedenle kendilerinden yaşça küçük kişilerle bazen sürtüşmeleri olur. Bu özellikleri  ingilizce                 Future work plan in detail Capricorn \ 's because of these properties are often seized with delusions seem, depression enter. They are too busy with work, engaging with difficult people. However, they never feel alone. For this reason, the word that defines them \ 'Use My \' is. Capricorn ciddilikleri, is defined as retention and strong wills. Industriousness easily earn the respect of others. A true Capricorn \ 's two basic properties. Reliability and honesty. There is a highly developed sense of duty. Sometimes abartırlar failures of others. Confidant Capricorn are very good friends with, even though they are careful about money, generous people. Traditions, they are people, often have difficulty understanding the emotional freedom. For this reason, they sometimes younger people are frictions. these features,

1 5 1