Cevaplar

2013-09-26T14:23:09+03:00
Tüketici hakları 
Dünyada
Tüketici Nedir ?
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişen sosyal güvenlik haklarının bir yansıması olarak 1962′de ABD’de tüketici hakları kabul edildi. Günümüzde tüketici hakları 8 temelde tanımlanıyor. Bu Haklar şöyle saptandı;
1-Temel ihtiyaçların karşılanma hakkı
2-Güven duyma
3-Bilgi edinme
4-Seçebilme
5-Temsil edilme
6-Tazmin edilme
7-Eğitilme
8-Çevresel tehlikelerden korunma
Tüketici ve tüketici haklarının ekonomideki tanımları ise şöyle:Tüketici 
Bir mal ve/veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen kişilerdir.
Tüketicinin korunması
Tüketicilerin aldığı mal ve/veya hizmetlerin tüketimi sırasında karşılaştıkları sorunların giderilmesidir.
Türkiye’de
Ekonomistlere göre; ne yazık ki Türkiye’de tüketici yasalarının yanısıra tüketicilerin kendi haklarını koruma bilinci gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukca yetersizdir. Türkiye’de yıllardır süren yüksek enflasyon, tüketicinin satın alma gücü ve tüketim malı değerini sürekli değiştirdiğinden yoğun olarak tüketici sorunları yaşanmasına neden oldu.
23 Şubat 1995 tarihinde TBMM’de kabul edilen 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile tüketici hakları yasal güvenceye alındı. Yasa, ekonominin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenledi. Yasanın tüketicilere sağladığı bazı haklar şöyle:Ayıplı Mal 
Tüketicinin satın aldığı mal hatalı çıkarsa; tüketici ayıplı malın15 gün içinde değiştirilmesi, paranın geri verilmesi, ücretsiz tamir edilmesi ya da ayıbın neden olduğu değer kaybının malın bedelinden indirilmesini satıcıdan isteyebilir. Eğer tüketici “gizli ayıbı” geç fark ederse, satıcıya başvuru süresi, 2 yıla çıkabilir. Ancak, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar için yukarıdaki kurallar geçersizdir.
Taksitli ve Ön Ödemeli Satışlar
Taksitli satışlarda tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda bir taksit miktarından az olmamak koşuluyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.
Kapıdan Yapılan Satışlar
1 5 1