Cevaplar

2012-11-05T16:48:40+02:00

GÖREV VE SORUMLULUKLARI                        
                        
1. Firmanın ihtiyacı olan hammadde, malzeme, yedek parça, demirbaş, akaryakıt, kırtasiye, bakım malzemeleri,                        
    giyim eşyası, baskılı kağıt vb.. satınalma veya yaptırma yoluyla sağlar.                         
2. İç piyasadan satın alınacak malzemelerin fiyat hareketlerini izler, teklif alır, kalite ve fiyat yönünden en uygun                          
    firmaları saptayarak temin edilmesini sağlar.                        
3. Siparişlerin alınması, bu siparişlerin etüd edilerek değerlendirilmesi (teslim süresi, kaynak yeterliliği, vb.) .                         
4. Teklifin hazırlanması ve ilgili firmaya ulaştırılması.                        
5. Sevkiyat irsaliyelerini hazırlar.İlgili kayıtları saklar.                        
6. Şirketin tahsis ettiği nakliye araçları ile malzemelerin getirilmesi veya tedarikçi tarafından getirtilmesi faaliyetlerini                         
    yürütür.                        
7. Ödeme ve Tahsilat Programlarını yapar, Üst Yönetim onayına sunar.                        
8. Kalite toplantılarına katılarak, kalite iyileştirme çalışmalarında diğer bölümlerl

0