6, -4/9 , 4/5 , 7 , -1 , -13/9 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) -4/9 < -1 < -13/9 < 4/5 < 6 < 7 B) -13/9 < -4/9 < -1 < 6 < 4/5 < 7 C) -13/9 < -1 < -4/9 < 4/5 < 6 < 7 D) -4/9 < -13/9 < 4/5 < -1 < 6 < 7

1

Cevaplar

2012-11-05T17:04:03+02:00

A ................................ en iyi çözüm yaparsan lütfeen sanada puan gelio

2 3 2