Cevaplar

2012-11-05T17:41:33+02:00

Cruel - Kind (Acımasız - Kibar)
Dangerous - Safe (Tehlikeli - Güvenli)
Dark - Light (colour) (Açık (renk) - Koyu)
Difficult - Easy (Zor - Kolay)
Dry - Wet (Kuru - Islak)
Early - Late (Erken - Geç)
Fake - Real (Sahte - Gerçek)
Fast - Slow (Hızlı - Yavaş)
Fat - Thin (Şişman - Zayıf)
Gentle - Fierce (Nazik - Hiddetli, kızgın)
Good - Bad (İyi - Kötü)
Happy - Sad (Mutlu - Üzgün)
Hard - Soft (Sert - Yumuşak)
Heavy - Light (weight) (Ağır - Hafif)
Hot - Cold (Sıcak - Soğuk)
ill - Well (Hasta - İyi)
Innocent - Guilty (Masum - Suçlu)
Long - Short (length) (Uzun - Kısa)
Loose - Tight (Gevşek - Sıkı)
Loud - Soft (voice) (Yüksek - Yumuşak (ses))
Low - High (Alçak - Yüksek)
Modern - Ancient (Modern - Antik)
Noisy - Quiet (Gürültülü - Sessiz)
Normal - Strange (Normal - Tuhaf)
Old (people) - Young (Yaşlı - Genç)
Old (things) - New (Eski - Yeni)
Outgoing - Shy (Dışadönük - Utangaç)
Poor - Rich (Fakir - Zengin)
Right(answer) - Wrong (Doğru - Yanlış)
Right(direction) - Left (Sağ - Sol)
Rough - Smooth (Engebeli - Pürüzsüz)
Short (people) - Tall (Kısa - Uzun)
Strong - Weak (Güçlü - Zayıf)
Far - Near (Uzak - Yakın)
Cheap - Expensive (Ucuz - Pahalı)

 

(alıntıdır.) 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-05T17:41:34+02:00

a

bad = kötü

 

beautiful = güzel

 

beautiful = güzel - ugly = çirkin

clean = temiz dirty = pis,kirli cool = soğuk kanlı cool = soğuk kanlı geeky = inek

 

kıvırcık (saç) difficult = zor difficult = zor  easy = kolay dirty = kirli easy = kolay empty = boş fast = hızlı fat = şişman friendly = dostane full = dolu good = iyi handsome = yakışıklı hard = sert,zor,sıkı high = yüksek large = geniş,büyük light = hafif light = hafif - heavy = ağır long = uzun loud = sesli loud = sesli | quiet = sessiz low = alçak mean = kaba messy = dağınık messy = dağınık neat = derli toplu neat = derli toplu new = yeni nice = güzel,hoş old = yaşlı old = eski | new= yeni old = yaşlı | young = genç poor = fakir poor = fakir | rich = zengin pretty = hoş,güzel quiet = sessiz rich = zengin round = yuvarlak sharp = keskin sharp = keskin dull = kör short = kısa shy = utangaç slow = yavaş small = küçük soft = yumuşak square = kare straight = düz straight = düz curly = kıvırcık strong = güçlü tall = uzun tall = uzun ||| short = kısa thick = kalın thin = sıska ,ince thick = kalın ||| thin = sıska ,ince ugly = çirkin weak = güçsüz weak = takatsiz |||strong = kuvvetli young = 
0