Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-05T17:48:19+02:00

Organeller Nedir Tanımı Anlamı

Organeller Nedir Tanımı Anlamı

Yapısı
Genellikle sitoplazmadan etraflarını çeviren çift zarla ayrılmışlardır. Çekirdek zarı geçiş olanağı veren porlara(deliklere) sahiptir. Çekirdeğin içini dolduran çekirdek plazması sitoplazmanın devamı gibidir. İçinde çekirdekcik (nükleolus) bulunur.

Fonksiyonu
Sahip olduğu kromozomlar sayesinde yöneticilik görevini üstlenir. Ayrıca hücre bölünmesinde denetim merkezi olma özelliğine de sahiptir.

HÜCRE ZARI

Önemli noktalar
Hücreyi bir bütün halinde kuşatan hücre zarı, hücre içindekilerin birarada kalmasını ve Maddealışverişini sağlar. Seçici geçirgen bir yapıdadır.

Yapısı
Hücre zarının(veya plazma zarı) yapısında yer alan iki temel madde, Protein ve lipittir. Lipoprotein yapılı bu birim zarın kalınlığı yaklaşık 75-100Å kadardır. Hücre zarının yapısıyla ilgili olarak ileri sürülen çeşitli görüşler vardır. Bunlardan ikisi:

1.katmanlı bir yapının olduğunu kabul eden sandviç zar modeli

2.mozayik tipi bir yerleşmenin olduğunu kabul eden akıcı mozayik zar modeli Hücre zarı seçici geçirgen bir yapıdadır. Örneğin hücre zarı küçük Moleküllerin geçmesine izin verdiği halde (glikoz gibi), büyük Moleküller (nişasta gibi) hücre zarından geçemezler.

Fonksiyonu
Hücreye belli bir şekil ve yapı kazandıran, dağılmasını önleyip dış ortamdan ayıran, Hormon ve diğer maddeleri tanıyan zarın en önemli görevi: madde alışverişini düzenlemesidir. Hücre için gerekli besinlerin, Gazların ve diğer maddelerin alınmasını, metabolizma artığı olan H2O, CO2 üre ile özelolarak üretilen Hormonların dışarı verilmesi hücre zarının görevidir.
Hücre zarından geçen maddelerin hücreye giriş çıkışı pasif taşımayla veya aktif taşıma ile olur.

MİTOKONDRİ
Mitokondriler çift zarla çevrelenmiş yapılardır. Mitokondrilere hücrenin enerji üretim merkezleri denilebilir.

Yapısı
İpek böceği kozası gibi oval şekilli, iki katlı zarla çevrelenmiş organellerdir. Dış zar düz, iç zar yassı kesecikler şeklinde katlanmalar yapar. Bu zar katlarına krista denir. Kristaların arasında ve mitokondrinin içinde matriks denilen bir Sıvı bulunur. Kendine özgü DNA, ribozom ve iç zarın üzerine yerleşmiş solunum Enzimleri vardır. Gerekli olduğunda çoğalabilirler.

1 5 1
2012-11-05T17:48:37+02:00

Organeller Nedir Tanımı Anlamı


Organeller Nedir Tanımı Anlamı
ibidir. İçinde çekirdekcik (nükleolus) bulunur.

FonksiyonuÖnemli noktalar
Tek kat zarla çevrili küre şeklindeki keseciklerdir.

.

 

 

0