Cevaplar

2012-11-05T19:00:04+02:00

 

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır.?

 

A-    Ayakkabının burnu delinmiş.

B-    Burnundan ameliyat olmuş.

C-    O, burnundan kıl aldırmaz.

D-    Kayığın burnu suya battı.

 

2. Aşağıdaki fiillerin hangisi emir kipindedir?


  A) Uyanmalı     B) Uyansa           C) Uyansın        D) Uyanasın

    

 3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi ''her zaman'' anlamı taşımaktadır?


  A)Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.      B)Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı.
  C) Yarın memlekete döneceğim.              D)Bir hafta sonra dönüyorum.

 

 

4-Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildiriyor?

 

A)    Bakıyor

B)    Sararıyor

C)    Uyumuş

D)    Güldü

 

5-Aşağıdaki kelimelerden bir cümle oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?

“sadakadır, güzel, söz, imkânsız, söylemek”

A)    Güzel

B)    İmkânsız

C)    Sadakadır

D)    Söz

 

 

 6-        “Su akar güldür güldür,

Mendilim dolu güldür,

Yeri göğü yaratan

Bir gün beni de güldür.”

Yukarıdaki dörtlükte “güldür” kelimeleri tekrarlanmıştır.Yazılışları aynı, anlamları farklı olan bu tür kelimelere ne ad verilir?

 

A) Eş anlamlı(Anlamdaş)            B) Eş sesli(Sesteş)         C) Zıt anlamlı     D) Deyim

 

 

 

7-Bir konuyu okuyucuyu sıkmadan, onunla konuşuyormuş gibi doğal ve samimi bir dille anlatan, gazete ve dergilerde yayınlanan düşünce yazılarına ne ad verilir?

 

A) Deneme            B) Tiyatro        C) Sohbet( Söyleşi)          D) Makale

 

 

8-Aşağıdakilerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

A)    Yarın yola çıkıyoruz.

B)    Dün pazara gittik.

C)    Babam salı gün geliyor.

D)    Verdiğin kitabı büyük zevkle okuyorum.

 

9-Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisi mastar haliyle kullanılmıştır?

A)    Bana verdiğin kitabı hemen okuyacağım.

B)    Derste en hoşuma giden etkinlik yazı yazmak.

C)    Hakan topu attı.

D)    Sıra arkadaşım çok güzel resim çiziyor.

 

10-Bazı fiiller ‘sararmak’ eyleminde olduğu gibi öznenin yapısındaki değişmeyi ifade eder.

Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde böyle bir eylem kullanılmıştır?

 

a)      Bütün gün onun gelmesini bekledik.

b)      Bugün yeni aldığım ceketi giyeceğim.

c)      Bu maça çok iyi hazırlandılar.

d)     Artık hava erkenden kararıyor.

     

 

11

“Bir zafer müjdesi burada her isim

Yekpâre bir anda gün,saat,mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın”

                                               Bursa’da Zaman (A.Hamit TARHAN)

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şiirdeki fiille aynı kipte çekimlenmiş fiil bulunmaktadır?

 

a)      Aydınlanmış buldum tebessümünle

b)      Başındayım sanki bir mucizenin

c)      Çalıyor bir zaman vehmiyle

d)     Billur bir avize,Bursa’da zaman

 

 

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir dilek kipi kullanılmıştır?

 

a)      Çevresine faydalı olabilmek için çok çalışmış.

b)      Her gün bu yolları iki kez yürüyor.

c)      Sigaranın sağlığa zararlarını arkadaşlarıma anlatmalıyım.

d)     Bayramda dedemleri arayacağım.

 

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

 

a)      Herkesin beni düşündüğünü biliyorum.

b)      Kar yüzünden birtakım köy yoları kapanmış.

c)      Birçok arkadaşımla aynı okulu kazandık.

d)     Herşeyin güzel olacağını söyledi.

  14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımı yanlıştır?

   

       A)Beni deli etmez mi.

       B)Güzel mi güzel çocuk.

       C)Senmi beni çağırdın?

       D)Sınıfa girecek misiniz?

 

 15-Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zaman kipiyle  çekimlenmiştir?

 

      A)Sevdim                   B)Görmekteyim               C)Giderler                 D)Seveceksin

 

16-Aşağıdaki  cümlelerde geçen fiillerden hangisi oluş bildirmez?

 

A.)  Dün sabah erkenden büyük caddede yürüdüm.

B.)  Bahçemizdeki güller çabuk soldu.

C.)  Son yağmurlardan sonra bitkiler büyüdü.

D.)  Güneş bu gün sanki erken doğdu.

 

17-Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi  dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

      

E.)   Bahçıvan çiçekleri vazoya yerleştirdi.

F.)   Yazdığım mektubu yarın arkadaşıma göndereceğim.

G.)  Bir an önce işlerimizi tamamlayalım.

H.)  Şiir okurken çok heyecanlanıyorum.

 

 

 

0
2012-11-05T20:33:23+02:00

Kimyasal tepkimelerde kütle korunmaz (D) (Y)  ?  

0