Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-05T18:59:45+02:00

Sıfatların, eylemlerin ya da görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman, yer, ölçü, nitelik ve soru kavramları bakımından sağlamlaştıran ya da kısıp sınırlayan sözcüklere verilen ad.
Belirteçler; durum, ölçü, zaman, soru ve yer-yön ilişkileri bakımından türlere ayrılır. 
Örnek:
Yavaşça içeri girdi.
Durum belirteçleri, tümcedeki yargının ya da eylemin gerçekleşme biçimini belirtir.
Örnek:
Az çalıştı, çok kazandı.
Ölçü belirteçleri, nicelik, miktar, azlık, çokluk bildiren belirteçlerdir.
Örnek:
Borcunu yarına kadar öde!
Zaman belirteçleri, tümcedeki yargıyı ya da eylemi zaman bakımından belirten sözcüklerdir.
Örnek:
Neden beni aramadın?
Soru belirteçleri, eylemin gerçekleşme nedenini ya da gerçekleşme biçimini öğrenmek için kullandığımız sözcüklerdir.
Örnek:
Yukarı bakarsan göç eden kuşları göreceksin.
Yer-yön belirteçleri, yargıyı ya da eylemi yer ve yön bakımından etkileyen sözcüklerdir
.1 5 1
2012-11-05T19:00:05+02:00

zarftır.fiillerin önüne gelir yani niteler.

1 5 1