Cevaplar

2012-11-05T19:07:19+02:00

Kütlenin Korunumu


Bir kimyasal tepkimede pratik olarak tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Ancak gerçekte tepkime sonunda bir miktar kütle enerjiye dönüşür. Fakat bu kütle oldukça az olduğundan ihmal edilir.


* Ca + Br2= CaBr2
* 40g + 160g= 200g
* 20g + 80g= 100g
* 10g + 40g= 50g
* 5g + 20g= 25g
* 1g + 4g= 5g
* 2g + 8g= 10g
Bir kimyasal tepkimede atom cinsi ve sayısı kesinlikle korunur. Elementlerin mol - atom sayıları kesinlikle korunur. Kütle kesinlikle korunur. Enerji kesinlikle korunmaz. Kimyasal özellikler kesinlikle korunmaz. Mol sayısı korunabilirde korunmayabilirde. Molekül sayısı, basınç ve hacim tepkimenin cinsine maddelerin yapısına ve ortamın şartlarına göre korunabilir de korunmayabilirde


* N2(gaz)+3H2(gaz)
* 2NH3(gaz) + ısı
Atom Cinsi ve Sayısı


* 2 tane N atomu + 6 tane H atomu
Kütle


* 28g. + 6 gram= 34g.

Mol – atom sayısı

* 2 mol-atom
* Azot + 6 mol-atom
* hidrojen
* 2 mol-atom N
* 6 mol-atom H

Enerji + 22 Kkal

Mol sayısı 1 mol N2 + 3 mol H2= 2 mol NH3

Molekül sayısı

* 1 tane N2 molekülü + 3 tane H2 molekülü= 2 tane NH3 molekülü
* Basınç (V,Tsabit) P atm + 3 P atm= 2P atm
* Hacim (P,Tsabit) 1 Litre + 3 Litre= 2 Litre
* H2 (gaz) + I2 (gaz)= 2 HI (gaz)
* Atom cinsi ve sayısı: 2 tane H atomu + 2 tane I atomu= 2 tane H atomu
* Kütle: 2 gram + 254 gram= 256 gram
* Mol – atom sayısı: 2 mol-atom hidrojen + 2 mol-atom İyot= 2 mol-atom Hidrojen, 2 mol-atom İyot
* Mol sayısı: 1 mol H2 + 1 mol I2= 2 mol HI
* Molekül sayısı: 1 tane H2 molekülü + 1 tane I2 molekülü= 2 tane HI molekülü
* Basınç (V,Tsabit): 1 atm + 1 atm= 2 atm
* Hacim (P,Tsabit): 1 litre + 1 litre= 2 litre
* C (katı) + O2 (gaz)= CO2 (gaz)
Atom cinsi ve sayısı= 1 tane C atomu + 2 tane O atomu= 1 tane C atomu, 2 tane O atomu
Kütle 12 gram + 32 gram= 44 gram
Mol – atom sayısı= 1 mol atom C + 2 mol atom O, 1 mol atom C, 2 mol atom O
Enerji= Mol sayısı 1 mol + 1 mol= 1 mol
Molekül sayısı= + 1 tane O2 molekülü= 1 tane CO2 molekülü, Basınç (V,Tsabit) + P atm= P atm, Hacim (P,Tsabit) + V Litre= V Litre
SABİT ORANLAR YASASI (PROUST YASASI)
Bir bileşikteki elementlerin, kütlelerinin oranı, kütlece yüzde bileşimi sabittir
Örn; Al=27, S=32 olduğuna göre Al2S3 bileşiğinde:
Mol sayıları oranı : nAl = 2 Kütleleri oranı : mAl = 2.27 = 9 ‘dır.
nS = 3 mS = 3.32 16
9 gram Al + 16 gram S = 25 gram bileşik oluşturur.
25 gram bileşikte 9 gram Al, 16 gram S vardır.
100 gram bileşikte 36 gram Al, 644 gram S vardır.
Bileşikte kütlece %36 Al, %64 S vardır.
KATLI ORANLAR YASASI (DALTON YASASI)
İki element aralarında iki bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarları ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit bir oran vardır.
Örn; NO2 – N2O4 bileşik çiftinde:

Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasında.
2/ NO2 = N2O4 = 4
1/ N2O5 = N2O5 5
Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasında

1 3 1