eski türklerde şiir,dans ve ayin arasındaki ilişki

1
Devamlı şiir seminerleri yarışmaları duzenlenıyordu.
Azak Türklerinde yaygın Karajorga dansının tarihinin 2500 sene ötelere, Sakalar ve Hunlar dönemine gittiği Çin’de 1970’li yıllarda bulunan ve 1981’de koruma altına alınan kaya resimlerinden anlaşılıyor. Dans eden insanların başlarındaki sivri uçlu börkler ve börklere takılmış puhu kuşu tüyleri bunların Türk olduklarını gösteriyor.Çin’deki “Şinjan Sosyal Bilimler” dergisi baş editörü, kültürolog, Prof. Dr. Yasin Kumarulı (Ömeroğlu) bir gazeteciye verdiği beyanatta, Karadağ petrogliflerindeki dans
saol

Cevaplar

2013-09-28T13:42:01+03:00
Şair Bir Masalcı: Bestami Yazgan
ŞİİRLERİNDE MASAL TADI, MASALLARINDA ŞİİR LEZZETİ OLAN BİR MASALCI: BESTAMİ YAZGAN
 Elif KONAR ÖZKANDr. Öğrencisi, Marmara Üniversitesi/ Editör, Erdem YayınlarıÜmit Yaşar ÖZKANTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniÖZET         Masal ve şiir, bilinen en eski edebi türler olarak birçok benzerliğe sahiptir. Bu benzerlikler iki türde de ahenk unsurlarının kullanılmasıyla sınırlı değildir. Adeta kadim ve meçhul bir kaynaktan fışkıran şiir ve masal, soyutlama, imajlar, sembol dilinin kullanılması gibi birçok benzer tekniğe başvurur. Şiir ve masal, insan muhayyilesinin en saf rüyalarını sunarlar bize.         Bestami Yazgan'ın “Masal Denizi” ve “Masal Salıncağı” kitapları, bu birlikteliğin yeni bir farkındalıkla yorumlandığı zaman nasıl sonuçlar vereceğini gösteren iki örnektir. Yazgan, şiirde masalı, masalda şiiri her seferinde yeniden keşfeden bir şair masalcı. Onun şiirli masallarında ninnilerin, tekerlemelerin, şiirlerin kapısından bir düş âlemine giriliyor.         Çocukların şiiri, masalı, dilin ahengini, inanca ve tarihe ait motifleri, insani değerleri keşfedip kavrayabilecekleri metinler Yazgan'ın masalları. Metinler okunduğunda/ incelendiğinde, Bestami Yazgan'ın, masalda şiir lezzetini, şiirde masal tadını duyuran bir masal atası olduğu görülmektedir.         Çalışmada, “Masal Denizi” ve “Masal Salıncağı” kitapları, yazar, eser, dil, üslup, imge, metinlerarasılık, edebi sanatlar, çocuğa görelik açısından ele alınarak masalın ve şiirin müşterekleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, bu iki çocuk edebiyatı eserinin tahlili yapılmıştır.      Anahtar Kelimeler:Bestami Yazgan, Masal Denizi, Masal Salıncağı, masal, şiir, çocuk edebiyatı, çocuğa görelik.  
5 3 5