Cevaplar

2012-11-05T19:17:24+02:00

http://www.fizikciyiz.com/ornek-sorular/11/madde-ve-ozellikleri lise kaç olduğunuzu yazmamışsınız ama 

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-05T19:17:29+02:00

Soru-1

I
.Üzümden sirke elde edilmesi
II.Şekerin suda çözünmesi
III.Buzun suya dönüşümü

Yukarıdakilerden hangilerinde yalnızca fiziksel değişme olur?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III

Çözüm:*Üzümün mayalanması sonucu sirke elde edilir.Üzüm ile sirkenin kimyasal özellkileri farklıdır.Bu olayda hem kimyasal hem fiziksel değişme olmuştur.
I. öncül yanlıştır.
*Şeker katı,sıvı ya da sulu halde yine şeker özelliği gösterir.Şekerin suda çözünmesinde yalnız fiziksel değişme olmuştur.II. öncül doğrudur.
*Buz,suyun katılaşmış halidir.Buzun eriyerek suya dönüşmesinde yalnızca fiziksel değişme meydana gelir.

Doğru cevap D

--------------------------------
Soru-2

Erime Noktası Kaynama Noktası

X) -5 35
Y) 12 78
Z) 9 120

Yukarıdaki değerlere göre 10 C sıcaklıkta hangi maddeler sıvı halde bulunur?

A)Yalnız X B)Yalnız Z C)X ve Z D)X ve Y E)Y ve Z

Çözüm:Maddenin sıvı halde bulunması için sıcaklığının erime noktasına eşit ya da büyük ve kaynama noktasına eşit ya da küçük olması gerekir.
10 C sıcaklıkta;
X sıvı,Y katı,Z sıvı hallerinde bulunacaktır.

Doğru cevap C

-----------------
Soru-3

I.Donma noktası
II.Özkütle
III.Esneklik

Yukaridakilerden hangileri sıvılar için ayırt edici özelliktir?

A)Yalnız 
I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III

Çözüm:*Sıvı maddelerin katılaşma özelliği vardır.Katılaşması için donması gerekir.
I. öncül doğrudur.
*Her saf maddenin belli bir özkütlesi vardır.Maddenin katı,sıvı ve gaz hallerinde özkütlesi belirlidir.
II. öncül doğrudur.
*Sıvı maddeler çok az esnemelerine rağmen esneklikleri ayırt edici olarak kabul edilmemektedir.
III. öncül yanlıştır.

Cevap C

----------------

Soru-4

*X maddesi için esneklik ayırt edici bir özellik değildir.

Buna göre,X için;

I.Gaz halindedir.
II.Bileşiktir.
III.Homojendir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A)Yalnız 
I B)Yalnız III C)I ve II D)I ve III E)I,II,III

Çözüm:*Esneklik sıvı ve gaz maddeler için ayırt edici özellik değildir.X maddesi gaz olabilir.Ancak sıvı da olabilir.
I. öncül kesin değildir.
*Katı haldeki saf bir madde element ya da bileşik olabilir.Bunun için 
II. öncül kesinlik belirtmemektedir.
*X maddesi saf olduğundan,homojendir.Bütün saf maddeler homojendir.
III. öncül doğrudur.

Cevap B
------------------

Soru-5

X katısının sudaki çözünürlüğünün artırılması için,

I.Sıcaklığı artırmak
II.Katıyı toz haline getirmek
III.Karıştırarak çözmek

işlemlerinin hangilerinden yararlanılabilir?

A)Yalnız 
I B)Yalnız II C)I ve II D)II ve III E)I,II,III


Çözüm:*Çözünürlük,sıcaklık ile değişir.X katısının çözünürlüğünü değiştirmek için sıcaklığın artırılmasından yararlanılabilir.
I. öncül uygundur.
*Katının temas yüzeyinin artırılması ya da çözünme sırasında karıştırmak çözünürlüğü değiştirmez.
II. ve III. öncül yanlıştır.

Cevap A
-------------------

0