Cevaplar

2012-11-05T19:17:04+02:00

zamandayolculuk.com/Cetinbal/ZAMANNEDIR.HTM burada var.

0
2012-11-05T19:17:50+02:00

Zaman

Bir eylemin içinde geçtiği, geçmekte olduğu ya da geçeceği süre. zaman yüzyıllardan beri felsefenin, matematiğin ve bilimin temel ilgi alanlarından biridir. zamanın geçişini ölçmek için eskiden güneş saatleri, Su Saatleri ve kum saatleri kullanılırdı. Günümüzdeyse elektrikli saatler, sarkaçlı Saatler veAtom saatleri kullanılmaktadır.

Günümüz saatleriyle ölçülen zamanla güneş Saatiyle ölçülen zamanın ifadesi aynı değildir. Çünkü, güneş Saati hep aynı hızla çalışmaz. Güneş Saatinde zamanın ifadesi Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre belirlenir. Ancak, günümüz saatlerinde, bir yıldaki güneş günlerinin ortalaması alınarak bir günün Saat cinsinden değeri bulunmuştur. Buna ortalama güneş Günü denir. Ortalama güneş gününe göre ölçülen zaman da ortalama zaman olarak adlandırılır. Güneş saatiyle ölçülen zamanaysa görünür zaman denir. Görünür zamanla ortalama zaman arasındaki farka da zamandenklemi adı verilir ve bu fark 16 dakikadır.

Bu zamanların dışında yıldız zamanı denilen ve yıldızlara göre ölçülen zaman ifadeleri de vardır. Dünya, Güneş’in çevresinde dolandığından, yıldız zamanı öteki zamanlardan farklıdır. Yıldızların gökyüzünde bir kez dolanıp yeniden başlangıçtaki konumlarına geri dönmeleri için geçen zamanayıldız günü denir. Bir yıldız günü, ortalama güneş gününden biraz kısadır. Bu fark, Dünya’nın Güneş çevresindeki dolanım süresi olan 24 saati bulur.

Zaman Nedir

Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: " Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan. Belirlenmiş olan an. Çağ, mevsim:" Gül zamanı. Çocukluk zamanı ."- . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit . Dönem, devir : " Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner. gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zamankavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir ."- . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri .

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

Zaman almak
sürmek, devam edip zamanı geçirmek.

Zamana uymak
davranışlarını içinde bulunulan günün şartlarına uydurmak.

Zaman bırakmak
bir iş için süre ayırmak.

Zamanı avlamak
uygun zamanı bulmak

Zamanı dolmak
bir iş için ayrılan süre sona ermek.

Zamanı geçirmek
oyalanmak

Zamanı geçmek
1 . o şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak.
2 . mevsimi geçmek.

Zaman ile yarışmak
hızlı hareket etmek

Zaman kazanmak
vakit kazanmak.

zaman kollamak
1 . bir işin sırasını beklemek.
2 . uygun bir fırsat beklemek.

zaman öldürmek
boş şeylerle vakit geçirmek.

Zaman tanımak
1 . bir iş için yeterli zaman vermek.
2 . bitmeyen bir iş için süreyi uzatmak.

zaman vermek
bir iş için belli bir süre ayırmak.

Birleşik Sözler

zaman aşımı
Süre aşımı

Zaman ayarlı
Zamana uyumlu olarak hazırlanmış olan.

Zaman belirteci
Zaman zarfı

1 5 1