Cevaplar

2013-09-28T09:26:20+03:00
Plazma (güneş gazı) olarak adlandıracağımız biçimlenmiş anlamına gelmektedir. Plazma sözü ilk defa fizyologlar tarafından kanın içeriğini oluşturan renksiz sıvı madde için kullanılmıştır. Fakat 1923 yılında ABD fizik bilimcileri Irving Langmuir ve Tonks’un iyonlaşmış gazın özel halini plazma olarak adlandırmalarıyla, evrensel fizik, sözlüğünde en geniş bir şekilde kullanılmıştır.1950'li yıllardan sonra plazma kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde plazma üç bölümde; plazma-fiziği, plazma-kimya ve plazma-teknolojileri dalında incelenmekte ve eğitim yapılmaktadır. Biz mühendisler plazmayı, plazma teknolojileri açısından gözden geçirmekteyiz. Plazma çok yüksek sıcaklıktaki maddenin doğal halidir. Dinamik bir sistem ve elektromanyetik güçlerin uygulama hedefidir. Aynı zamanda geniş kullanım alanına sahip ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine açıktır.  

Plazma kısmen veya tamamen iyonlaşmış gaz topluluğudur. Plazma-kvazonötr alanda yüklü ve nötr parçacıklardan oluşmaktadır. Doğada madenin en yoğun hali plazmadır. İyonosfer, Güneş, Yıldızlar vb. plazma halindedir. İyonosfer, morötesi ışınların sayesinde plazma halindedir. Gezegenimizde maddelerin düşük sıcaklık ve yüksek yoğunlukta olması bakımından plazma haline çok az rastlanmaktadır.

Atmosferin yukarı katmanlarında, 100 km. üzerinde, güneşten gelen morötesi (ultraviolet) ışınların etkisi ile iyonlaşma sonucu plazma oluşmaktadır ve bu oluşan plazma iyonaster plazma olarak adlanmaktadır. Plazma halindeki maddelere elektrik veya manyetik alan uygulandığında, gazlardan tamamen farklılaşmakta ve bu bakımdan maddenin 4. hali olarak tamamlanmaktadır.

·         Atomlardan, herhangi sebepten elektronların ayrılması ve pozitif yüklü iyonlara dönüşmesi gazın, plazma halinde olduğunu göstermektedir.·         Gazlarla plazma arasında kesin sınır eğrisi bulunmamaktadır.·         Serbest elektronlar, yüklü iyonlar, nötr atom ve moleküllerden oluşmuş gaz topluluğu plazma halindedir.·         Her iyonlaşmış gaz topluluğu plazma olarak adlandırılamaz.·         Eğer gazın içerisinde nötr parçacık kalmamışsa bu gaz tamamen iyonlaşmış plazma olarak adlanır.·         Plazma için önemli karakteristik özelliği onun kvazanötr olmasıdır.·         Kvazanötr, pozitif ve negatif yüklü parçacıkların dönüştükleri alanın hacim yoğunlukları eşittir.·         Yüksek sıcaklıkta gazlar iyonlaşarak pozitif yüklü iyonlara ve serbest elektronlara dönüşmektedir.·         Serbest kalmış elektronlar ve iyonlar elektrik iletme kabiliyetindedir. Plazmanın özelliklerinden biri de onun elektriksel iletken olmasıdır.·         Plazma halindeki maddenin içerisinde elektrik enerjisinin oluşması ve devam etmesi için negatif yüklü elektrottan (katot) plazmaya, elektron verilmesi gerekmektedir.·         Plazma elde edilmesi için elektromanyetiğin tüm çeşitleri kullanılmaktadır: AC, DC, yüksek frekanslı, aşırı yüksek frekanslı, optik ışınlanma vb.·         Aynı zamanda plazma-termal, ark, kıvılcım boşalmaları, lazer ve diğer yöntemlerle elde edilmesi mümkündür.·         Plazmayı oluşturan bileşenler elektrik yüklü olduğundan Coulomb potansiyeli yavaş değiştiğinden (r-1) sistem kolektif özellikler göstermektedir.·         Termik yöntemle plazma üretilmesi en basit yöntem olup sıcaklığın 2000-3000⁰ C’a ulaşması gerekmektedir.·         Plazmanın laboratuvar veya sanayide üretilmesi için genellikle elektrik gaz boşalması yöntemi kullanılmaktadır.·         Plazma şartlı olarak düşük, orta ve yüksek sıcaklı olarak adlandırılmaktadı
0
2013-09-28T09:26:51+03:00
Yüksek enerji fiziği ve plazma fiziği araştırmalarının konu ve kapsamları ile birlikte, bu alanlarda bölümümüzde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: Yüksek Enerji Fiziği: Esasen “Parçacık Fiziği” nin kapsamı alanındaki araştırma dallarından birisidir. Bu alandaki araştırmaların amaçları, maddenin en temel yapısını anlamak ve bu temel yapıtaşlarının birbirleriyle etkileşme mekanizmalarının nasıl olduğunu teorik ve deneysel olarak ortaya koymaktır. Bu bakımdan parçacık fiziği, gelişimi itibariyle evrenin oluşumunun ilk anlarına yani büyük patlama kozmolojisine kadar dayanır. Günümüzde evrenimizin yaklaşık; %71’i karanlık enerji, %24 karanlık madde, %4 kadarı da sıradan madde özelliklerine sahip fiziksel yapılarla dolu olduğu değerlendirilmektedir. Parçacık fiziği bir bütün olarak,  evrenin belirtilen bu özelliklerini anlamak için hem makro hem de mikro evrenin temel yapısıyla ilgilenir. Bu alandaki deneysel çalışmalar ise temel tanecikler ve bunlar arasındaki etkileşmelerin özellikleri, parçacıkların ortaya çıkarılması amaçlı yeni cihaz ve detektör sistemlerinin geliştirilmesi hedeflerine sahip çalışmalardır.
Bölümümüzde bu alanda yapılan araştırmalardan bazıları; standart model ve ötesi, süpersimetri ve Higgs fiziği, genel görelilik ve gravitasyon, kuantum grupları başlıkları altında sıralanabilir. Ülkemizde, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji Fiziği Araştırma Grubu ile ortak çalışmalarda da bulunulmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar çerçevesinde, Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP), Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi (CERN) gibi merkezlerde, teorik çalışmalar konularındaki etkinliklere de katılınılmaktadır.
 Plazma Fiziği: Maddenin katı, sıvı ve gaz hallerinden farklı olan dördüncü halini inceleyen plazma fiziği; sıcak ve soğuk plazmalar olarak ikiye ayrılır. Dünyamız Van Allen kuşakları, kutup ışıkları, iyonosfer tabakası, şimşek gibi doğal plazmalar ile çevrilidir. Günümüzde plazmalar; floresan lambalar, neon ve xenon lambalar, sodyum lambalar, plazma televizyonlar, plazma klimalar, plazma sterilizasyon üniteleri, materyal işleme, elmas üretimi, elektronik çip üretimi, uzay ve roket teknolojileri, plazma anten ve silah savar teknolojileri, enerji üretimi, su - tıbbi atık - nükleer atık - şehir çöpü - baca gazı arıtma, petrokimya, tekstil, otomobil, kanser tedavi, ilaç üretimi, yanık tedavisi, sivilce tedavisi, cilt yenileme, diş tedavisi ve lazer üretimi gibi pek çok sektörde kullanılmaktadır. Bölümümüzde bu alanda; elektrik gaz deşarj plazmaları, termiyonik vakum ark (TVA) sistemi, plazma yüzey işleme, plazma kimyası, plazma sterilizasyon ve plazma tıp uygulamaları çalışılmaktadır. Bu çalışmalar, bölümümüz plazma fiziği araştırma laboratuarları aracılığıyla yürütülmektedir. Bu laboratuarlarla ilgili detaylı bilgiler, bölümümüzün web sayfasından elde edilebilir.
2 4 2
kısacası yüksek enerji ve plazma fiziği yüksek enerjili maddeleri ve maddenin plazma halini inceler .