Cevaplar

2012-11-05T19:20:15+02:00

Okuma günlük hayatımızın, çalışmamızın, eğlencemizin en başta gelen işlerinden biridir. Bir doktor, bir öğrenci, bir hukukçu, bir iş adamı, bir yazar düşünelim. Nasıl ki öğrenci derslerini okuyup çalışmadan başarı kazanamazsa, bir doktor da yeni yayınları okumadan mesleğinde ilerleyemez. Hukukçu, iş adamı hiç olmazsa kendi mesleğiyle ilgili haberleri okumak zorundadır. Bir yazarın ise en büyük silahı, okumaktır. Çünkü okumadan yazılmaz. Çok çeşitli konuları bilmeden bu konularda ileri sürülen çeşitli fikirleri öğrenmeden başka yazarların eserlerini okumadan ne araştırma yazısı, ne roman, ne de hikaye, şiir yazılabilir.

Okul hayatında öğrencinin en büyük aracı en yakın dostu okumadır. Öğrenilecek şeylerin esası okumaya dayanır. Yalnız ders kitaplarını değil. Daha başka faydalı kitapları okumanın da öğrenimde büyük payı vardır.

Özellikle son dönemde kitap fiyatlarının aşağılara inmesi internetin yayılması ile birlikte okumaya ayırdığımız zaman ister istemez çoğalmaktadır. Okuma en basit anlamı ile insanın ufkunu genişletmektedir. Bir roman bizi yazarın hayal aleminde gezmemize bir araştırma ve ya bilgi kitabı ise o yazarın belki de yıllarını vererek oluşturduğu bilgi dağarcığına hemen ve zahmetsizce ulaşmamızı sağlar.

Bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde eğer ki toplum olarak ilerlemek istiyorsak öncelikle teknolojik ve bilimsel gelişmelerden geri kalmamamız gerekiyor. Bunun içinde araştırma ve çalışma gereklidir. Bunları yapabilmek içinde ister istemez okuma yapmak zorundayız.

Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede artık zaman darlığından ve büyük bilgi yığınları sebebi ile hızlı okuma kursları düzenlenmektedir. Hızlı okuma kursları ile bir romanın olmasa bile bir araştırma raporunun ve ya internet üzerinde bulduğumuz bir makaleyi hızlı bir şekilde anlayarak okumamız amaçlanmaktadır. Bu tarz çalışmaların yapılmasının tek bir sebebi vardır o da okuma olmadan insanoğlunun asla ilerleyememesidir.

Antik çağlarda dahi büyük kitaplıkları ve kütüphaneleri olmayan milletlerden günümüze ulaşan hemen hemen hiçbir şey kalmamıştır. İlerleme ve yakaladığımız döneme damga vurmak istiyorsak okuma alışkanlığını hayatımızın normal alışkanlıklarından biri haline getirmeliyiz.

1 5 1
2012-11-05T19:20:21+02:00
Okumanın Önemi İle İlgili Kompozisyon

İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır. Okuyarak yetişmiş bir toplum, başarılı ve güçlü olacaktır. 

İnsan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir. Okuyan insanların farklı bakış açıları vardır. Kelime dağarcıkları yüksektir. Bilgi edinme istekleri vardır. Kitap okumak, düşünceleri besler ve güçlendirir. Tıpkı bir pusula gibi insana yol gösterir. Kitap okumayı sevenler genel kültür bakımından da üst seviyelerdedirler. Genel kültür, toplumca önemsenen ve saygı duyulan bir değerdir.

Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. İnsan isteği her zaman bir şeyler okuyabilir. Yeter ki okumayı gerçekten istesin. Birileri istedi diye ya da zorla kitap okunmamalıdır. Okuma hevesi ve isteği öncelikle insanın kendi içinde olmalıdır. Okumak için, ille de beş yüz sayfalık bir kitabı bitirmek gerekmez, bazen bir sayfa bile o kadar çok şey anlatır ki insana. Okumanın satırı, sayfası, gerekçesi olmaz. Okumanın bir gerekçesi olacaksa eğer o da okumak olacaktır.
.
Okuyan insanlar dünyayı ve olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilirler. Konuşurken ya da yazarken fazla zorlanmazlar. Çünkü kelime hazneleri çok geniştir. İnsan okuduğu her kitaptan ya da yazıdan ne kadar yeni kelime öğrenirse, bilgi havuzu da o kadar dolu olur. Bu havuzu doldurmak bizim elimizdedir.

Okumanın bizlere sayısız faydası vardır. Önemli olan bunun değerini bilmektir. Bacon’un da dediği gibi “Okumak bir insanı doldurur, konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.”

1 5 1